ညီလာခံတြင္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုးမႈသည္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီကို ကိုယ္စားမျပဳ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ကိုယ္စားလက္မွတ္ေရးထုိးမည့္သူကို ၾကိဳတင္သေဘာထားေကာက္ခံ ေမးျမန္းျခင္းမရိွခဲ့သည့္အတြက္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP)ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မမွတ္ယူေၾကာင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏုိင္လယီတမက ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႔မွွာ ဒီျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဘယ္သူလက္မွတ္ေရးထုိးမယ္ မထုိးဘူးဆုိတာကုိ သေဘာထားရယူခဲ့ၾကတာ မ႐ွိဘူး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔ကုိယ္စားဆုိၿပီး ပါတီတစ္ခုကေန လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္တာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီကုိယ္စားမျပဳဘူးလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။

အစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအစုအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔၏ သေဘာထားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) သုိ႔တင္ျပႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္လုံေလာက္ျခင္းမ႐ွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား စုစည္းတင္ျပမႈမျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“လူမ်ဳိးအလုိက္၊ ေဒသအလုိက္၊ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ တစ္ျပည္လုံးအတုိင္း အတာမက်င္းပႏုိင္ေသးဘူး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၈ ဖြဲ႔ပဲပါၿပီး ၁၃ဖြဲ႔က်န္ေသးတယ္၊ အားလုံးကုိလႊမ္းၿခဳံႏုိင္ျခင္းမ႐ွိေသးတဲ့အတြက္ သေဘာထား စုစည္းခ်က္အျဖစ္ပဲထားသင့္ၿပီး လူစုံတဲ့ေရွ႔ညီလာခံေတြမွာ ေရးထုိးသင့္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု ႏုိင္လယီတမက ေျပာသည္။   

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပသည့္ ပုံစံႏွင့္ပတ္သက္၍(UPDJC) ႐ွင္းလင္းခ်က္တြင္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က အစုအဖြဲ႔တစ္ခု၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အစုအဖြဲ႔တစ္ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အစုအဖြဲ႔တစ္ခုခြဲၿပီး က႑ႀကီး ၅ ခုကုိေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္း ဆာေခါင္း ညီလာခံဖြင့္ပြဲတြင္ေျပာၾကာခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က အစုအဖြဲ႔တစ္ခု၊ တပ္မေတာ္က အစုအဖြဲ႔တစ္ခုပုံစံျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္ကုုိ ေတြ႔ရသည္။

ညီလာခံတက္ေရာက္ေနသူ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ AMDP ကုိယ္စားလွယ္ ႏုိင္က်န္ရစ္က “ႏုိင္ငံေရးက႑မွာေတာ့ သိပ္ၿပီးေက်နပ္မႈမ႐ွိၾကဘူး၊ Union Accord ကုိ ဘယ္ပါတီက ဘယ္လုိထုိးၾကရမလဲဆုိတာကုိလည္း မသိခဲ့ရဘူး၊ အခုက်င္းပတဲ့ညီလာခံမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမ႐ွိခဲ့ရင္ ေနာက္ညီလာခံေတြက်ရင္ အခက္အခဲႀကဳံေတြ႔ႏုိင္တယ္” ဟု ညီလာခံေနာက္ဆုံးေန႔ မူဝါဒမ်ားအား အတည္ျပဳျခင္းအခမ္းအနားမက်င္းပမီတြင္ ေျပာသည္။

ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေနာက္ဆုံးရက္ မူဝါဒမ်ားအား အတည္ျပဳျခင္းအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔ကုိယ္စား ဦးသုေဝ၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔ကုိယ္စား ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေမာင္ဝင္း၊ အစုိးရကုိယ္စား ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ကုိယ္စား ဗဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းတုိ႔က ႏုိင္ငံေရးက႑ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ ၄ ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတက႑ ၁၀ ခ်က္ စုစုေပါင္းမူဝါဒ ၃၇ ခ်က္အား ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ Union Accord လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾက သည္။

၂၁ရာစု ပင္လံု၊ဒုတိယအစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  “ကမၻာၾကီးက ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံကို ေစာင့္ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ကၽြန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ေစာင့္ဆိုင္းငဲ့ညာေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ဒီကေန႔ စိုက္ပ်ိဳးသမွ် ေနာင္လာေနာက္သားေတြ အသီးအပြင့္ ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးကုိ ေမလ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ၾကာက်င္းပမည္ဟု သတ္မွတ္လ်ာထားခဲ့့ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး သေဘာတူညီမႈမရ႐ွိသည့္အျပင္ ညီလာခံအား ေနာက္တစ္ရက္တုိး က်င္းပလုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။