ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ မြန္ျပည္နယ္ပထမထပ္မံရ႐ွိ

တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္းၾကည့္႐ွဳေနစဥ္(MNA) တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္းၾကည့္႐ွဳေနစဥ္(MNA)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ျမိဳ႕နယ္႐ွိ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသား/ သူ ဦးေရ ၂၂၆၁၈ ဦးအနက္ ၉၃၀၁ ဦးေအာင္ျမင္သျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ၄၁.၁၂ ရာႏႈန္း ယမန္ႏွစ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုး ပထမထပ္မံရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉး ဦးမ်ိဳးတင့္ေအာင္ က “မြန္ျပည္နယ္ ေအာင္ခ်က္ပထမ ရ႐ွိတာကလည္း ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ/ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ၾကိဳးစားအားထုတ္တဲ့အတြက္ ရ႐ွိခဲ့တဲ့ေအာင္ျမင္မႈလို႕ ေျပာခ်င္တယ္၊ မြန္ရဲ႕ ပညာေရးသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပဲြဟာဘယ္ေတာ့မွ သူမ်ားလက္ေအာက္ကို မက်ခဲ့ဘူး၊ ဒီေအာင္ျမင္မႈကို ဆက္လက္ၾကိဳးစားသြားမယ္” ဟ ုေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္တြင္ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၁၁ ဦး ၊၅ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၄၇ ဦး၊ ၄ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၁၅၅ ဦး၊ ၃ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၂၀၉ ဦး၊ ၂ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၃၃၅ ဦး ႏွင့္ ၁ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၁၈၆၂ ဦး ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ခ်က္ေကာင္းေသာ္လည္း ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ မြန္တြင္ အမွတ္ေပးမူစနစ္က်သည့္အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးတင့္ေအာင္က ယင္းသို႕ သံုးသပ္ခဲ့သည္။

“ ဒီေလာက္ေအာင္ခ်က္ေကာင္းေနတာ ၆-၅ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ေတြ ရန္ကုန္တိုင္းထက္စာရင္ တစ္ေက်ာင္းစာေလာက္ပဲ႐ွိတယ္၊ ဆိုလိုခ်င္တာက ဆရာတို႕ဘက္က တကယ့္ကို အမွတ္ေပးမူနဲ႕ ေသေသသပ္သပ္နဲ႕ စစ္ေဆးေနတယ္၊ အဲဒီအေပၚမွာ နည္းတယ္ဆုိတာက ျမန္မာစာ အမွတ္ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၇၃-၇၂ မွတ္နဲ႕ တန္းတန္း က်ေနတာ အမ်ားၾကီး႐ွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၃၃၁ ဦး၊ ၅ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၇၃၁ ဦး၊ ၄ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၁၃၃၈ ဦး၊ ၃ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၁၃၉၈ ဦး၊ ၂ ဘာသာဂုဏ္ထူး႐ွင္ ၁၉၂၂ ဦး၊၁ ဘာသာဂု္ထူး႐ွင္ ၆၃၄၂ ဦး ရ႐ွိခဲ့ျပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအရ ဂုဏ္ထူးရ႐ွိသူဦးေရ အမ်ားဆံုးတိုင္းေဒသႀကီး ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ၂၄၂,၇၃၆ ဦး ႐ွိျပီးမႏၲေလးတိုင္း ဒုတိယ ၄၀.၂၂ ရာႏႈန္း၊ မေကြးတိုင္း ၃၇.၉၈ ရာႏႈန္း ျဖင့္ရ႐ွိကာ ခ်င္းျပည္နယ္ ၁၆.၅၂ရာႏႈန္းျဖင့္ ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုး ရ႐ွိခဲ့သည္။

အလားတူ ၿပီးခဲ့သည့္ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(၁၀ တန္း) ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ မြန္ျပည္နယ္ေက်ာင္းသား/သူ ၁၉၆၈၁ ဦးအနက္ ၇၇၄၉ ဦး ၃၉.၃၇% ေအာင္ျမင္သျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံး ရ႐ွိခဲ့သည္။

Last modified onMonday, 03 ဂ်ဴလုိင္လ 2017 10:26