မြန္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မ႐ွင္ရုံးခ်ဳပ္(Internet) ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မ႐ွင္ရုံးခ်ဳပ္(Internet)

မြန္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီကို  ဇူလိုင္လ (၇)ရက္ေန႕က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ံုးမွ သိရသည္။

အဖြဲ႔ဝင္ (၇) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဆိုပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၼဏီမ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္လြင္က  အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

“ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႕ပဲ ၿပီးျပတ္မယ့္ကိစၥဆိုရင္ တို႕တေတြပဲ ဆံုးျဖတ္မယ္။ ဒီျပည္နယ္အဆင့္နဲ႕ မၿပီးျပတ္ဘူးဆိုရင္ ေတာ့ ဥပမာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစမယ့္ စီမံကိန္းအႀကီးစားေတြဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို တင္ျပရ တာေပါ့။ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမနဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစမယ့္ စီမံကိန္းေတြဆိုရင္ ေနျပည္ေတာ္အထိ တင္ရတာေပါ့” ဟု ဦးျမင့္လြင္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံအတြက္ နည္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မ႐ွင္မွ ေရးဆြဲထားျပီး ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒီအဖြဲ႕အဝင္ေတြအတြက္ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးေခၚရမယ္၊ ျပည္နယ္အတြင္းမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံတဲ့ ကုမၼဏီေတြကို စီစစ္ရမယ္။ ၿပီးရင္ ခြင့္ျပဳဖို႕ ဆံုးျဖတ္ရမယ္” ဟု ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေက်ာ္က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး႐ွိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တန္းဖိုးေငြ ေဒၚလာ ၅ သန္း (ျမန္မာေငြ သန္း ၆၀ဝ၀ ခန့္) ေအာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္စရာမလိုဘဲ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိျပီး ၄င္းတန္ဖိုးႏွင့္အထက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (ဗဟို) ထံက အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္၊

ျမန္မာနိင္ငံရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္ Myanmar Investment Commission-MIC  ၏ ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၁၁ / ၂၀၁၇ အရ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အားလံုးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ဥကၠဌ၊ သက္ဆိုင္ရာ MIC တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားက အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ၅ ဦးတို႔ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၆ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားမွတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ၃ဝ ရာခိုင္းႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားရာ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၆၄ ဘီလ်ံ ရွိေၾကာင္း၊  လက္႐ွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုမွာ စင္ကာပူက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံနီးပါး၊ ဗီယက္နမ္က ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံခြဲႏွင့္ ဒုတိယလိုက္ေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။