မြန္လႊတ္ေတာ္ဦးစီးမႉးတစ္ဦး ေငြေတာင္းခံသည့္ကိစၥစိစစ္ျပီး

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(photo: MNA) မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(photo: MNA)

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အသစ္ခန္႕အပ္ရန္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အငယ္တန္းစာေရးတို႕အား ဦးစီးမႉးတစ္ဦးမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ့သည္ဆုိသည့္ကိစၥကို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီမွ စိစစ္ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူမွ သိရသည္။

အသစ္ခန္႕အပ္သည့္ဝန္ထမ္း၊ လက္ရိွဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးစီးမႈး စသည့္ပါဝင္ပတ္သက္သူ ၁၀ ဦးေက်ာ္တို႕အား စိစစ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၊ ဒု-ဥကၠ႒တို႕အား အစီရင္ခံစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

“အကယ္လို႕ မေအာင္တဲ့ကေလးက တိုင္တယ္ဆိုတစ္မ်ိဳးေပါ့၊ အငယ္တန္းစာေရးျဖစ္ဖို႕က ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႕ လူေတြ႕ေရာ ေရးေျဖေရာ ႏွစ္ခုလံုး ေတာ္ေတာ္ေလးအရည္ခ်င္းစစ္ျပီး ေျဖရတာ အရည္ခ်င္းျပည့္မွီလို႕သာ ေအာင္သြားတယ္၊ အခုလက္ရိွ ေျဖတာေအာင္လို႕ ရလာတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ခ်င္စိတ္မရိွေတာ့ဘဲနဲ႕ ႏႈတ္ထြက္စာတင္ျပီး တိုင္စာပို႕တယ္ဆိုတာကေတာ့ သာမန္႐ိုးက်ေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ဆက္ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒အား ကန္ေတာ့ရန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ွိ ဦးစီးမႉးတစ္ဦးက အသစ္ခန္႕အပ္ရန္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အငယ္တန္းစာေရး (၅) ဦးအား ေငြက်ပ္ ၃ သိန္းစီ ေတာင္းခံသည္ဆုိသည့္ကိစၥအား စီစစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိက “လႊတ္ေတာ္ဆိုတာက အသန္႕ရွင္းဆံုးေနရာ ဥပေဒျပဳတဲ့ေနရာ ေနာ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကို နားေထာင္တဲ့ေနရာ၊ အဲ့ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးကိစၥကို အသန္႕ရွင္းဆံုးေနတဲ့ ဒီလႊတ္ေတာ္က ဒီကိစၥကို စစ္ေဆးတယ္၊ တက္လာတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပမယ္၊ က်န္တဲ့အပုိင္းကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ရဲ့အပိုင္းေတြေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုးတြင္ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ထားရိွရန္ ႐ံုးဖြဲ႕စည္းပံုအရ အငယ္တန္းစာေရးမ်ား ေခၚဆိုရာတြင္ ေလၽွာက္လႊာလာတင္သူဦးေရ ၁၆၀ ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ထံမွ သိရသည္။

အဆုိပါေလ်ွာက္လႊာလာတင္သူမ်ားမွ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည့္ (၉) ဦးေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးေနာက္ ေငြေတာင္းခံရသည့္ကိစၥျဖစ္ေပၚ လာသည္ကုိ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား သိရွိလာရျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ သီးျခားလႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ လမ္းၫႊန္ထားသည္ဟု သိရသည္။