မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးနည္းဥပေဒကို (၃) လအတြင္း အၿပီးသတ္ေရးဆြဲမည္

မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္(photo: MNA) မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္(photo: MNA)

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးေသာ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအတြက္ က်န္ရွိသည့္နည္းဥပေဒကို ၃ လခန္႔ အခ်ိန္ယူၿပီး အၿပီးသတ္ ျပဳစုႏိုင္မည္ဟု မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ဆိုသည္။

“အခုက နည္းဥပေဒအေဟာင္းကို ေလ့လာေနဆဲပါ။ ႏွစ္လအတြင္း ၿပီးစီးဘို႔ကိုေတာ့ ႀကဳိးစားသြားမယ္ေပါ့ေနာ္။ မၿပီးရင္ ႏွစ္လခြဲ သုံးလအတြင္းေတာ့ ၿပီးသြားႏိုင္မွာပါ” ဟု စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ယခုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည့္ နည္းဥပေဒသစ္တြင္ လမ္းေဘးက်ဴးေက်ာ္ဆိုင္မ်ားအား တားျမစ္သည့္အမိန္႕အျပင္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ တရားေရးအမိန္႕မ်ားႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ ပါလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အက်ဳိးခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။

သူက “စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဥပေဒအသစ္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမွာျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခမွ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အထက္ကေန ခ်ေပးတဲ့ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ပါရွိေတာ့မည္မဟုတ္” ဟု ဆုိသည္။

ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒသစ္အား မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၇၊ ဇြန္ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာၿမဳိ႔နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားကုိလည္း မၾကာမီအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရ ေၾကာင္း ေရးၿမဳိ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္ မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္သန္းလြင္က ေျပာသည္။

ဦးေအာင္သန္းလြင္က “အရင္ဥပေဒမွာလဲ မိမိပိုင္နက္ေျမမဟုတ္ဘဲနဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ေနတဲ့ဆိုင္ခန္းအားလုံးကို စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမွာ တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဆိုင္ခန္းေတြကိုလဲ တရားစြဲတာရွိခ့ဲတယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ မြန္ျပည္ နယ္စည္ပင္သာယာေရး နည္းဥပေဒအား မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တရားသူ ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္အဖြဲ႕မွ ေရးဆဲြလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ေရးဆြဲအတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ၿပီး ဆက္လက္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Last modified onMonday, 17 ဂ်ဴလုိင္လ 2017 10:06