မြန္လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုင္ၾကားသည့္ကိစၥတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈျပႆနာ အမ်ားဆံုးဟုဆို

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာမ်ားေလ့လာသံုးသပ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ လူထုမွတိုင္ၾကားလာသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားထဲတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈျပႆနာသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု  တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာမ်ားေလ့လာ သံုးသပ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

မြန္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လပထမအပတ္ခန္႔ထိ ေကာ္မတီသို႔ တိုက္႐ုိက္တိုင္ၾကားသည့္ စာေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွလႊဲေပး သည့္တိုင္ၾကားစာပါဆိုလွ်င္ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ ၄င္းထဲတြင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကိစၥအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

“တိုင္ၾကားစာထဲမွာ အဓိကကေတာ့ ေျမယာအျငင္းပြားမႈရွိမယ္၊ ျပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကို တိုင္တာရွိမယ္၊ ေနာက္ တရား႐ုံးမွာ အမႈရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ကိစၥရပ္ေတြ အဲဒါေတြက ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဘာမွေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလို႔မရဘူး မွတ္တမ္းပဲတင္ထားေပးတယ္၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ေျဖရွင္းေပးတယ္ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းျပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥက အကုန္လံုး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္တယ္၊ တခ်ဳိ႔ လႊတ္ေတာ္က လုပ္လို႔မရေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔က လုပ္ေပးလို႔ရရင္ သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ဟာကေတာ့ အမ်ားဆံုးေပါ့” ဟု တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားစာကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမျပင္ထိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရမည့္ကိစၥမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျပီး ျဖစ္ရပ္မ်ား အေပၚအေျခခံကာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြဲ႔႐ံုး၊ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ကာ ေျဖရွင္းေပးၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကလည္း “တိုင္ၾကားတဲ့စာေတြက ေျမယာျပႆနာက အမ်ားဆံုးဘဲ၊ က်ေနာ္တို႔ဆီ တိုင္ၾကားစာေရာက္လာရင္ က်ေနာ္တို႔က သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြကို အသိေပးတယ္၊ အၾကံေပးတယ္၊ လုပ္ေပးရမယ့္အပိုင္းကေတာ့ သူတို႔ (အစိုးရ) အပိုင္းေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

မြန္လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္စီစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာေကာ္မတီ၊ ဥပေဒအၾကံျပဳစီစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၊ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္စီစစ္ေရးေကာ္မတီ စသည့္ ေကာ္မတီ ၆ ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္သူမ်ားမွ တုိင္ ၾကားလာသည့္ တိုင္ၾကားစာ စုစုေပါင္း ၁၆၆၁ ေစာင္ရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံးထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါတိုင္ၾကားစာမ်ားအနက္မွ အစိုးရႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီး တိုင္ၾကားစာ ၃၇၀ ေစာင္ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။