အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေလ်ာ့နည္းေရး ဥပေဒအသိပညာေပးပြဲျပဳလုပ္

မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ ႏွင့္ Action Aid Myanmar တို႔ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္႐ွိ အၾကမ္းဖက္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ျမိဳ႕နယ္ (၃) ခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ျပီး ေဒသခံမ်ားအား ဥပေဒအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ေရး၊ သံျဖဴဇရပ္၊ ေခ်ာင္းဆုံတုိ႔မွ တစ္ျမိဳ႕နယ္လ်ွင္ ေက်း႐ြာ ၄ ႐ြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဘဝျမွင့္တင္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရး၊ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး စသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ ဥပေဒအၾကံေပး ႏိုင္ဝင္းၾကည္က မြန္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဥပေဒ အၾကံေပးႏိုင္ဝင္းၾကည္ က “က်ေနာ္တို႕ ဥပေဒအျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တရားဝင္ အိမ္ေထာင္ျဖစ္ျခင္း၊ တရားမဝင္ျခင္း၊ လင္မယားကြာ႐ွင္းျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးထဲမွာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေနတာေတြကို အၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္သင့္တဲ့အျမင္ေတြ၊ မိသားစုထဲမွာ ေယာက်ာၤး၊ မိန္းမရဲ႕ တာဝန္ေတြေပါ့၊ ဘယ္သူက အလုပ္ပိုလုပ္ရလဲ၊ ဘယ္သူက တာဝန္ေပါ့လဲဆုိတာ သူတို႕အေနနဲ႕ အေျဖ႐ွာတတ္တဲ့အထိ က်ေနာ္တို႕အျမင္ဖြင့္ ေပးတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ဥပေဒ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး စသည့္ေနရာမ်ားတြင္တန္းတူအခြင့္အေရးရ႐ွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေန႕သာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ခ်ိန္မ်ားကို အုပ္စုအလိုက္ ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥပေဒအျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး က “က်မတို႔ မနက္အိပ္ယာထရင္ဘုရား႐ွိခိုး၊ ေစ်းသြား၊ ထမင္းဟင္းခ်က္၊ ကေလးေက်ာင္းအၾကိဳအပို႔ ဒါေတြနဲ႔ တစ္ေန႔လုံးအခ်ိန္ကုန္ေနတယ္၊ ဝင္ေငြရတဲ့အလုပ္ မဟုတ္ေပမယ့္ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အလုပ္မ်ားတယ္” ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို တစ္႐ြာလ်ွင္ တစ္ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ထိမ္းျမွားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်င့္သံုးေနတဲ့ တရားစီရင္ေရး က႑မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား သိ႐ွိလာေစရန္ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။