မြန္ျပည္နယ္တြင္ အရည္အေသြးျမင့္ သန္႔စင္မႈိင္းခံရာဘာျပားစက္႐ုံ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္

ရာဘာႀကိတ္ျပားမ်ား(photo: MNA) ရာဘာႀကိတ္ျပားမ်ား(photo: MNA)

မြန္ျပည္နယ္ရာဘာမ်ား အရည္အေသြးျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရာဘာအရည္အေသြးျမွင့္သန္႔စင္မႈိင္းခံရာဘာျပားစက္ရံုအသစ္ (၁၉) ရံု ယခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ဟု ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဆုိသည္။

ရာဘာေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေနရျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မွာ အရည္အေသြးနိမ့္ေနျခင္းေနလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သန္႔စင္မႈိင္းခံရာဘာျပားစက္ရံုအသစ္တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးၾကည္စိုးက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးက “အသစ္က (၁၉) ရုံ၊ အေဟာင္းက လက္ရွိထုတ္ေနတဲ့ရံု (၇၁) ရံုရွိတယ္။ အားလံုး (၉၀) ေလာက္တက္ သြား မယ္။ တည္တာက တစ္ေန႕ကို အနည္းဆံုး ေပါင္ (၃၀၀၀) ၾကားထုတ္မယ္။ တစ္ေန႔ကုိတန္ သံုးဆယ္ေလာက္ ထုတ္ႏိုင္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းေျခတြက္ထားတယ္” ဟု ဆုိသည္။

စက္ရံုတည္ေဆာက္လိုသူမ်ား တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ ျဖစ္ေစလိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား ရယူႏုိင္ရန္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဆိုျပဳခ်က္ proposal မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါ အရည္အေသြးျမွင့္စက္ရံုတစ္ရံုအတြက္ ဥပမာအားျဖင့္ သိန္း (၂၀၀၀) က်ပ္ ကုန္က်ပါက အစိုးရဘက္မွ သိန္း (၁၂၀၀) က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ သိန္း (၈၀၀) ခန္႔ ၄၀% ကုန္က်ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကိ်ဳက္မေရာျမိဳ့နယ္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္အသင္း အတြင္းေရးမႉး ဦးသက္ဦးက" ရာဘာစက္႐ုံေတြမ်ား လာလို႔႐ွိရင္ ရာဘာအားလုံးကို စုေဆာင္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္တို႔ေရာ စင္ကာပူတို႔ေရာ သူတို႔လာဝယ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရေတြနဲ႔ သူတို႔ဆက္သြယ္ထားျပီးျပီ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က တစ္လကို weight တန္ ၅၀ ျဖစ္ျဖစ္ တန္ ၁၀၀ ျဖစ္ျဖစ္ တင္သြင္းေပးမယ္လို႔ သူတို႔နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လို႔႐ွိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ကမၻာေစ်းကြက္ႏွင့္အညီ ရႏိုင္မယ္" ဟု ေျပာသည္။

ရာဘာက႑တြင္ အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္ ထုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဝယ္ယူမည့္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားေသာ္လည္ေကာင္း၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားေသာ္လည္ေကာင္း ႐ွိရန္လိုအပ္သည္ဟု စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံး၊ ဟသာၤခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္၏ ရာဘာက႑ဖြံ႔ၿဖဳိးတက္ေရးမႈိင္းခံရာဘာ ျပားစက္႐ုံလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ရာဘာေစ်းကြက္သည္ ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနၿပီး တစ္ေပါင္လ်ွင္ အနည္းဆုံး ၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၀၀၀ က်ပ္အတြင္းသာ ေစ်းေပါက္သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးဧက (၁၄) သိန္းေက်ာ္၊ မြန္ျပည္နယ္၌ ရာဘာဧက (၅)သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ရာဘာတန္ခ်ိန္ (၁၀၆,၀၀၀) ထုတ္လုပ္္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။