မြန္ျပည္နယ္တြင္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ေျမစာရင္းဝန္ထမ္း ၃၃ ဦးကို အေရးယူခဲ့

 စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး(photo: Facebook) စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး(photo: Facebook)

မြန္ျပည္နယ္တြင္ NLD အစိုးရသက္တမ္းကာလတေလွ်ာက္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ေျမစာရင္းဝန္ထမ္း ၃၃ ဦးကို အေရးယူမႈျပဳုလုပ္ထားသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနထန္ထမ္းအခ်ိဳ႔တုိ႔မွ လယ္ယာေျမမ်ားကို အကြက္႐ုိက္၍ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူမႈ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းကို ေပါင္ၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဦးထြန္းမင္းေအာင္က စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ သတၱမအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ဝန္ႀကီးက ထိုကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၄င္းက “တခ်ဳိ႔ကလည္း ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာမွာ တကယ္ပဲ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒနဲ႔ အေရးယူလိုက္တယ္၊ တျခားျပစ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္တယ္ဆိုရင္လည္း ျပစ္မႈပိုင္းဆိုင္ ပုဒ္မေတြနဲ႔ အေရးယူတယ္ ဝန္ထမ္းဆိုရင္လည္း ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒနဲ႔ အေရးယူတယ္၊ ေနာက္ အကြက္႐ုိက္လိုက္ျပီး ဒါ တရားဝင္မဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ မူလယ္ယာေျမအတိုင္း ျပန္လုပ္ပါဆိုျပီး က်ေနာ္တို႔ အမိန္႔ခ်လိုက္တာလဲရွိတယ္ စိစစ္ေပၚေပါက္ခ်က္အရေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

အေရးယူခံရသည့္ ေျမစာရင္းဝန္ထမ္း ၃၃ ဦးတြင္ အျမင့္ဆံုး ဒုျမိဳ႔နယ္ဦးစီးမွဴးရာထူးအဆင့္ထိပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လိုက္နာမႈမရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူရန္ ငဲ့ညွာသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေျမစာရင္းဝန္ထမ္း ၃၃ ဦးအေရးယူခံရသည့္ကိစၥသည္ ယခင္းအစိုးရလက္ထက္က က်ဴးလြန္ထားခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ျပီး ယခုအစိုးလက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေရးယူခံရသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ထားသည့္ ျပစ္ခ်က္အေပၚမူတည္ျပီး တခ်ဳိ႔ကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္း၊ တခ်ဳိ႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒျဖင့္ အေရးယူထားျခင္း၊ တခ်ဳိ႔ကို ရာထူးတိုးဆိုင္းငံ့ျခင္း၊ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ စာျဖင့္ သတိေပးတားျမစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ထိုအတူ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၇ ဦးကို တာဝန္မွ ရပ္စဲခဲ့ျခင္းျဖင့္ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ထားျပီး ၂ ဦးကိုလည္း တာဝန္မွ ရပ္စဲရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံကလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ရပ္တန္႔ၾကရန္ႏွင့္ မရပ္တန္႔ပါက ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဇြန္လပထမအပတ္က ေမာ္လျမိဳင္တြင္ က်င္းပခဲ့ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုေတြ႔ဆံုတြင္ သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Last modified onSaturday, 09 စက္တင္ဘာလ 2017 21:04