ေရးၿမဳိ႔နယ္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိ

မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ  ( Community Forestry - CF ) တည္ေထာင္ရာတြင္ ေျမယာအခက္အခဲႏွင့္ ေဒသခံမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားမႈနည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္းေရးၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိေသာ ႀကိဳး၀ိုင္းေတာႏွင့္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားတြင္ CF တည္ေထာင္ရာ၌သက္ဆိုင္ရာေျမယာအသံုးခ်မႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရသျဖင့္ လုပ္ငန္းႀကံ႔ၾကာမႈ၊ ေတာင္သူမ်ား ေန႔တဒူ၀လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအခက္အခဲမ်ားနည္းပါးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေနေသာ ထင္း၊ တုိင္၊ ေမွ်ာ၊ ၀ါးမ်ား အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးစိုး၀င္းက ေျပာသည္။

''ႀကိဳး၀ိုင္းေတာ၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ၊ အစိုးရကစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိတဲ့ေျမမ်ား၊ ပုဂၢလိကနဲ႔ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕စည္းမ်ားပိုင္ဆိုင္တဲ့ေျမမ်ားမွာ တည္ေထာင္ႏုိင္ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အစိုးရရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲရွိတဲ့ေျမမ်ားမွာ တည္ေထာင္တဲ့ေနရာမွာ သက္ဆုိင္ရာေျမယာအသံုးခ်မႈေကာ္မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ တည္ေထာင္ႏိုင္ပါတယ္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ CF တည္ေထာင္ခ်င္ေသာ္လည္းပဲ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ေျမယာအသံုးခ်မႈေကာ္မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရလို႔ လုပ္ငန္းေတြ ႀကံ႕ၾကာခဲ့တယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မာန္ေအာင္ႀကိဳး၀ိုင္း ၁၆,၅၄၂ ဧကႏွင့္ ေရးေခ်ာင္းႀကိဳး၀ိုင္း ၂၂၇,၄၄၄ ဧကရွိၿပီး မာန္ေအာင္ႀကိဳးဝုိင္း ဧရိယဧက(၄၃၀)တြင္ ႏုိင္ေထာစြန္းပါ (၂၆)ဦး၊ အံဒင္ေက်းရြာ ႀကိဳးျပင္ေတာရွိ ဧရိယာဧက (၁၉၀.၀၄)တြင္ ဦးသိန္းႏုိင္ပါ (၆၀)ဦး၊ အေဘာ္ေက်းရြာ၊ စုန္းမကၽြန္းရွိ ဧရိယာ (၁၇၃) ဧကတြင္ ဦးထြန္း၀င္းပါ (၃၉)ဦး တုိ႔က ေဒသခံျပည္သူ႔အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားကို CF တည္ေထာင္ထားသည္ဟု ေရးၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

 မြန္ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္းက '' ႀကိဳး၀ိုင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျမလြတ္ေနတဲ့ေနရာမွာ နည္းလမ္းတက် လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ေလွ်ာက္ထားလို႔ရတယ္၊ အစိုးရစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တဲ့ေျမဆိုလဲရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ဌာနနဲ႔ျပန္ညွိရတယ္၊ ေပးတယ္မေပးဘူးဆိုတာက သူ႔ဌာနရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းေပါ့၊ စြန္႔လႊတ္လား၊မစြန္႔လႊတ္ဘူးလားဆိုတာေပါ့၊ သစ္ေတာေျမက်ေတာ့တစ္မ်ဳိးေပါ့၊ အမွန္ကေတာ့ CF နဲ႔ပတ္သက္လာရင္ သိပ္ကိုလုိအပ္ေနတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတစ္ခုတည္းနဲ႔ သစ္ေတာကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ရာေတာ္ေတာ္ေလးအခက္အခဲရွိေနတယ္၊ ျပည္သူေတြကလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေနအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြရတယ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္းထိန္းသိမ္းရာေရာက္တယ္'' ဟု ေျပာသည္။

CF တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ သစ္ေတာဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး CF တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားရရွိျခင္း၊အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေျမႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုမွ်တေစျခင္း၊ ကႏၱရျဖစ္ထြန္းမႈကာကြယ္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္သျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းမႈ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း၊ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ေပါၾကြယ္၀လာျခင္းျဖင့္ ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ ေမွ်ာ၊ တုိင္၊ ထင္းအလြယ္တကူရရွိႏုိင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

'' ဒီလုိ CF လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေျမအမ်ဳိးအစားေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ လယ္ေျမ၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ၊ စားက်က္ေျမေတြဆိုရင္လဲ လုပ္လို႔မရဘူး၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ဆိုၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးလို႔မရရင္ေတာ့ ရတာေပါ့၊ အဲဒီေျမဟုတ္/မဟုတ္ အဆင့္အဆင့္စနစ္တက်ေသခ်ာစြာ အေသးစိတ္စိစစ္စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ေပးႏုိင္မွာျဖစ္လို႔ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္းကိုေတာ့ အားေပးပါတယ္'' ဟုၾကန္႔ၾကာမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ညြန္႔က ေျပာသည္။

Last modified onWednesday, 13 စက္တင္ဘာလ 2017 15:45