မြန္ျပည္နယ္ရွိ ျမဳိ႕နယ္အားလံုး ေမြးျမဴးေရးဇုန္ထူေထာင္ေပးႏိုင္ရန္ ေျမေနရာရွာေဖြလ်က္ရွိ

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ျမဳိ႕နယ္အားလံုးနီးပါးတြင္ ေမြးျမဴေရးဇုန္ ထူေထာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေျမေနရာမ်ား ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း စက္တင္ဘာ (၂၀) ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအၾကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၲမပံုမွန္အစည္းအေဝးေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းအေပၚ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

မုဒံုျမဳိ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမသိဂီၤေမာ္၏ မုဒံုျမဳိ႕နယ္တြင္ ေမြးျမဴေရးဇုန္ ထူေထာင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းထားျခင္းအေပၚ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး ဦးထြန္းေဌးက ျပန္လည္ေျဖၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

မုဒံုျမဳိ႕နယ္အတြင္း စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴၾကသည့္ ၾကက္၊ ဝက္၊ ဘဲ မ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္းမွ တုိင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္ လူေနအိမ္ႏွင့္ ေဝးကြာေသာ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားဝယ္ယူျပီး တႏိုင္တပိုင္ ေမြးျမဴသူမ်ား မိမိ၏ အိမ္ျခံေဘးအတြင္း ေမြးျမဴသျဖင့္ တိရိစၧာန္မ်ားအတြက္ ဇီဝလံုျခဳံေရးနိမ့္က်ျပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိုက္ သင့္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိသည့္အတြက္ သီးျခားေမြးျမဴေရးဇုန္ ထူေထာင္သင့္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေဌးက ေျပာသည္။

“လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေမြးျမဴေရးဇုန္ ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႕ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ မုဒံုျမဳိ႕နယ္အပါအဝင္ က်န္ျမဳိ႕နယ္ေတြအားလံုးမွာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးနဲ႕ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ဌာနေတြ ပူးေပါင္းျပီးေတာ့ ေျမေနရာေတြ ရွာေဖြေနတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေမြးျမဴေရးဇုန္ထူေထာင္ရန္ ေျမေနရာကို အနည္းဆံုး (၇) ဧကမွ (၁၀) ဧက အထိရွိေအာင္ ရွာေဖြေနျပီး ထိုသို႕ ရွာေဖြရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ေျမေနရာရရွိရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာေအးဇံက “အခုလက္ရွိေျမေနရာရထား တဲ့ျမဳိ႕နယ္က က်ဳိက္ထို၊ ဘီးလင္း၊ သထုံ (၃) ျမဳိ႕နယ္ရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေရး၊သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒံု (၃) ျမဳိ႕နယ္မွာ ခ်ဲ႔ဖို႕ ေျမေနရာရွာလို႕ မရဘူး။ ေျမေနရာရွာလို႕ရတဲ့ျမဳိ႕နယ္မွာ အရင္ထူေထာင္မယ္” ဟု ေျပာသည္။

က်န္ရွိသည့္ ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ေျမေနရာ ရရွိျပီးသည့္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွာေဖြရရွိေနေသာ ေျမသည္ အစိုးရပိုင္ေျမ ျဖစ္လ်ွင္ ေမြးျမဴသူမ်ားက ေျမေနရာ ငွားရမ္းရမည္ျဖစ္ျပီး အစိုးရဘတ္ဂ်တ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရသည္႕ ေျမျဖစ္လ်ွင္ ျပန္ေရာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေမြးျမဴးေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေပၚလာသည့္အခါ အိမ္တြင္းစီးပြားျဖစ္ ေမြးျမဴသူမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအေပၚ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၲမပံုမွန္ အစည္းအေဝးကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္က ေနာက္ဆုံးေန႔အျဖစ္ က်င္းပခ့ဲၿပီး ေမးခြန္းေပါင္း (၄၃) ခုကို ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ MCL မွ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု (၂၀) မဂၢါဝပ္ (၂) လံုးအား စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ ရယူထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္ ေရာ္ဘာ ရံုမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားကင္းလႊတ္ရာႏွင့္ အတည္တက်ေနထိုင္ၾကေသာ ရက္ကြပ္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကင္းေဝးရာသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို (၂) ခုတို႕အား အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။