သထံုႏွင့္ဘီးလင္းမွာ မြန္ျပည္နယ္ျမိဳ႕၀င္ေၾကးအမ်ားဆံုးေကာက္ခံရရွိ

ၿမဳိ႔ဝင္ေၾကးဂိတ္(photo:MNA) ၿမဳိ႔ဝင္ေၾကးဂိတ္(photo:MNA)

မြန္ျပည္နယ္မွာ ျမိဳ႕၀င္ေၾကးမ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ဇြန္လမွ စတင္ျပီး တိုက္ရိုက္ေကာက္ခံခဲ့ျပီး ဇြန္လ ဒုတိယအပတ္မွ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ သံုးလအတြင္း သထံုျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္တို႔မွာ အမ်ားဆံုးေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ သတင္းရရွိသည္။

သံုးလအတြင္း ျမိဳ႕၀င္ေၾကး ေငြက်ပ္ ၃၇၄၉ ဒသမ ၀၃ သိန္းရရွိခဲ့ျပီး သထံုျမိဳ႕နယ္မွာ ေငြက်ပ္သိန္း ၈၉၃ ဒသမ ၀၉ ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ဘီးလင္းျမိဳ႕နယ္က ေငြက်ပ္သိန္း ၆၄၉ ဒသမ ၉၇ ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအာင္က “ျမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံရေငြေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ လမ္းေတြခင္းတယ္။ ေရေပးေ၀ေရးတို႔ သန္႔ရွင္းေရးကိစၥတို႔ စသျဖင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္။လာမယ့္ ပြင့္လင္းရာသီဆိုရင္ သမိန္ဗရမ္းလမ္း၊ သာသနာ့ဗိမာန္လမ္းနဲ႔ အာမခံၾတိဂံကေန ပတၱျမားကုန္းဆင္းေတာင္၀ိုင္းလမ္းေတြကို ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံမႈကို ယခင္က ေရႊသံလြင္ ႏွင့္ ေအးကို ကုမၸဏီတို႔ကို ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေပးခဲ့စဥ္က ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကုန္ပါက ေငြက်ပ္ ၅၉၉ သန္း ရရွိမွာျဖစ္ျပီး ယခုအခါ စည္ပင္က တိုက္ရိုက္ေကာက္ခံခဲ့ရာ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အကုန္တြင္ သန္း ၉၀၀ ႏွင့္ ၁၀၀၀ ခန္႔ရရွိလိမ့္မည္ဟု ဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ၃ လအတြင္း ျမိဳ႕၀င္ေၾကး ေကာက္ခံမႈ စာရင္းမ်ားအရ သထံုႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္မွာ အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ျပီး မုဒံုျမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၆၂၄ ဒသမ ၅၇ သိန္း၊ က်ိဳက္ထိုျမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၅၃၅ ဒသမ ၆၆ သိန္း၊ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၅၀၆ ဒသမ ၃၁ သိန္း၊ ေပါင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၁၈၂ ဒသမ ၃၃ သိန္း၊ သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ ၁၅၆ ဒသမ ၁၅ သိန္း၊ ေရးျမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၁၂၈ ဒသမ ၇၃ သိန္း ၊ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္မွာ ေငြက်ပ္ ၄၉ ဒသမ ၆၆ သိန္းႏွင့္ က်ိဳက္မေရာျမိဳ႕နယ္မွာေငြက်ပ္ ၂၂ ဒသမ ၅၆ သိန္း ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုကာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးအဖြဲ႔၏ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္(၁၀/၂၀၁၇)အရ ျမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံသည့္ လိုင္စင္မ်ားကို ဇြန္လ(၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမိဳ႕၀င္ေၾကးလိုင္စင္စုစုေပါင္း ၁၉ ခုတြင္ ေလလံေၾကးမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၄၂ ဒသမ ၇၀ ျဖစ္ျပီး ယင္းသို႔ ျမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ကာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ ျမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေမလ (၂) ရက္ေန႔က တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္နယ္အစိုးရမွ လိုင္စင္ေၾကးမ်ားကို ေပးေခ်ကာ ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ ၿမဳိ႔ဝင္ဂိတ္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံျခင္းလည္းပါဝင္ေနသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။