ရာဘာစက္႐ုံမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာတင္ျပၾကရန္ မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရာဘာစက္႐ုံမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအစီရင္ခံကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုး တင္ျပၾကရန္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားထားသည္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရာဘာႀကိတ္ခြဲသားစက္႐ုံ၊ ရာဘာအထပ္သားစက္႐ုံ၊ ရာဘာျပားထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံ အစရွိသည့္ ရာဘာဆိုင္ရာစက္႐ုံပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကစဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔က ရာဘာစက္႐ုံအားလံုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတာျဖစ္တယ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ရာဘာစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ တိုင္ၾကားမႈေတြလည္းရွိတယ္၊ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အဆိုေအာင္ထားတယ္ဆိုေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္၊ အဓိက EMP ေပါ့ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အစီရင္စာ တင္ဖို႔ပါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီလမကုန္ခင္မွာ တင္ၾကဖို႔ ေျပားထားတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ ေရာ္ဘာႀကိတ္ခြဲသားစက္႐ုံ၊ ေရာ္ဘာအထပ္သားစက္႐ုံ၊ ေရာ္ဘာျပားထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံ အစရွိသည့္ ေရာ္ဘာဆိုင္ရာစက္႐ုံ ၃၂ ႐ုံရွိသည္ဟု ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းအရ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီရင္ခံစာတင္ထားသည့္ စက္႐ုံအခ်ဳိ႔ရွိေသာ္လည္း စြန္႔ပစ္ေရကန္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္သည့္စနစ္၊ ကုန္ၾကမ္းထားသိုေလွာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပီးျပည့္စံုမႈမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ဆက္ေျပာသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရွိသည့္ ေရာ္ဘာစက္႐ုံမ်ားကို ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၲမပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အရည္အေသြးေကာင္း ေရာ္ဘာမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိျပီး အဆိုပါစက္႐ုံမ်ားအတြက္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ တင္ျပမွသာလွ်င္ လုပ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ ရာဘာစိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧက  ၅ သိန္းခန္႔ရွိၿပီး၊ ဧက ၃သိန္းေက်ာ္မွာ ရာဘာထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။