သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းသြား သေဘၤာမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည္

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း မုတၲမပင္လယ္ေကြ႔ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ခုတ္ေမာင္းသြားလာေနေသာ သေဘၤာမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးထံမွ သိရသည္။

သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း သြားလာေနေသာ သေဘၤာမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရနံတင္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတင္သေဘၤာမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ညစ္ညမ္းမႈ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

“အခု သြားလာေနတဲ့သေဘၤာေတြ ေက်ာက္မီးေသြးတင္လိုက္ ဘာတင္လိုက္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ မသိႏိုင္ဘူးေလ၊ ဒီသေဘၤာေတြ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈစမ္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ လုပ္ေနၾကလား ဥပမာ ဆီတင္တဲ့သေဘၤာဆိုရင္ ဘယ္လိုျဖတ္ေနလဲ ဘယ္ကိုပို႔ေနလဲ ဆီဘယ္ေလာက္ပါလဲ ဆီယိုဖိတ္မႈမရွိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ထားလဲ စသျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတင္ရင္လဲ ဒီလိုပဲ လြင့္စင္မႈရွိလား ဘယ္လိုဖုံးထားလဲ” ဟု ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ထံ အေၾကာင္းၾကားထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔ထံမွ ဝင္ထြက္လာေနသည့္သေဘၤာအေရအတြက္ သြားလာေနသည့္အေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားရရွိပါက စစ္ေဆးမႈကို စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္အေနျဖင့္လည္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းသြားသေဘၤာမ်ားပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က အေၾကာင္းၾကားထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၊ ျပည္နယ္ဆိပ္ကမ္းအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇယ်က ေျပာသည္။

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈကို မြန္ျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားပါဝင္ေသာအဖြဲ႔တို႔က ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း သြားလာေနေသာ သေဘၤာမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရနံတင္သေဘၤာႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတင္သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္ ျမစ္ေၾကာင္းအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ မေတာ္တဆတိမ္းေမွာက္၍လည္းေကာင္း ျမစ္ကူးတံတားႀကီး ၂ စင္းေအာက္ ျဖတ္သန္းသြားရာတြင္ မေတာ္တဆျဖစ္၍လည္းေကာင္း မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ညစ္ညမ္းမႈ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ သေဘၤာ အစီး ၂၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းသြားလာေနသည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးထံမွ သိရသည္။