အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေဖၚေဆာင္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း

  • ခုႏွစ္
  •  နိရဥၥရာ
  • နိရဥၥရာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေဖၚေဆာင္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းေကာ္မတီကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ျငိ္မ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ ရခိုင္အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ေဒၚညိဳေအးက “အဲဒီေကာ္မတီထဲမွာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီရယ္၊ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီရယ္၊ ပီးရင္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕ေလာက္ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီကို အဖြဲ႕၀င္ ၂၁ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေကာ္မတီအတြက္ ႀကီးၾကပ္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။ ႀကီးၾကပ္ေကာ္မတီထဲမွာေတာ့ ANP ပါတီက ဒုဥကၠ႒ ခိုင္ျပည္စိုးနဲ႔အပါအ၀င္ ၃ ေယာက္ရယ္၊ ALP ပါတီက ေစာျမရာဇာလင္း အပါအ၀င္ ၂ ေယာက္ရယ္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းထဲကေတာ့ ကၽြန္မနဲ႔ ေနာက္တစ္ေယာက္ ပါ၀င္ပါတယ္ ”ဟု ေျပာသည္။

ယခုဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ပါရွိသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ကရင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခြင့္ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

၎ျပင္ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။