ေမာင္ေတာ ျပန္/ဆက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားသို႕ ကြင္းဆင္းျပီး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ေမာင္ေတာခရိုင္ ျပန္/ဆက္မွ အိမ္ေထာင္စု ၅၀ ရွိသည့္ ေရႊဗဟို နတလ ေက်းရြာ နွင့္ အိမ္ေထာင္စု ၃၁ စုရွိသည့္ ျမိဳရြာႏွစ္ခုကို စုေပါင္းျပီး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲတစ္ခုကို မတ္လ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

၎အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ေမာင္ေတာခရိုင္ ျပန္/ဆက္ ဦးစီးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းေအာင္ ဦးေဆာင္ျပီး ျပန္ဆက္/ဆက္ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ မတ္လ ၄ ရက္ မနက္ ၆ နာရီ ၃၀ အခ်ိန္ ရြာသားေတြ လုပ္ငန္းခြင္မသြားမီ အခ်ိန္မွာ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရြာႏွစ္ရြာကို စုေပါင္းျပီး ေရႊဗဟို ရခိုင္ရြာေရွ႕ ကြင္းျပင္မွာ နံရံကပ္စာေစာင္ေတြ၊ ဓါတ္ပံုေတြ၊ စာအုပ္ေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြနဲ႕ ဗဟုသုတ ျဖစ္ဖြယ္ရာ စာအုပ္ေတြကို ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါတယ္” ဟု ျပန္/ဆက္ ဦးစီးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္မူမ်ား႐ွိေစေရးအတြက္ ေလပူေဖါင္းေလးမ်ား လုပ္ျပီးေဝငွေပးျခင္း ေကာက္ညွင္းထုပ္မ်ား ေဝငွျခင္းတို႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲတြင္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားအားလည္း လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲ မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္ျပခိုင္းရာ ေရႊဗဟိုရြာတြင္ ေရတြင္း(၃)တြင္း ရွိရာ သံုးေရအျဖစ္သာအသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ေသာက္ေရအတြက္ အလြန္အခက္အခဲေနသျဖင့္ ေရတြင္းတစ္တြင္း တူးေဖာ္ရန္ အျမန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေရႊဗဟိုရြာတြင္ လယ္ေျမမ်ား ခ်ေပးထားမူမရွိပါေၾကာင္း၊ စားက်က္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားရွိပါေသာ္လည္း ေဆာင္းသီးနံမ်ား ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ အတြက္ ထြန္စက္မ်ား လိုအပ္ပါေၾကာင္းဆက္လက္တင္ျပၾကေၾကာင္း၊
ေက်းရြာသူ ေဒၚယိုင္စိန္ကလည္း သူတို႕တြင္ ယခု အခ်ိန္ထိ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမရွိ၊
မွတ္ပံုတင္လည္း မရွိေသးသျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရး လြန္အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဆယ္တန္းေက်ာင္သူ/သားမ်ားကို စစ္ေတြသို႔ ပို႔ျပီး ေက်ာင္းအပ္ထားခ်င္ေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္မရွိသည့္ အတြက္ မသြားေရာက္ ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေရႊဗဟိုရြာသည္ ၂၀၁၂ ရခိုင္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး မတည္ျငိမ္မႈ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသမွ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သူမ်ား၏ ရန္ရွာသတ္ျဖတ္မူကို ေၾကာက္၍ ျမန္မာဘက္သို႔ ခိုလံုလာၾကေသာ ရခိုင္အႏြယ္ဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ရြာစတည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက သူတို႔အား လယ္ေျမ၊ ကၽြဲႏြားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သုိ႕ေသာ္ တစ္လႏွစ္ၾကိမ္ (သို႔မဟုတ္) တစ္ၾကိမ္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ဆန္ ၆ ျပည္ႏႈန္းျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ လာေရာက္ ေထာက္ပံ့ ေပးကမ္းျခင္းရွိသည္ဟုသိရပါသည္။

ရြာသူရြာသားအမ်ားစုမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေနစားအလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနၾကရသည္ဟုသိရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုက္မ်ားမွ တစ္ေန႔ လုပ္အားခအား တစ္ေန႔ ရွင္းမေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ေရႊဗဟို ျမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာကို ၂၀၁၂ အၾကမ္းမူ အျပီးေလာက္္တြင္ ကင္းေခ်ာင္းအနီး ေမယုေတာင္ေျခရင္းတြင္ စတင္တည္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ယခုအခါ ၎ ျမိဳရြာတြင္ တမန္းသားနွင့္ ေရေနာက္ငါးသား မွ ေနထိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင္း ေျပာင္ေရႊ႕လာသည့္ ဒိုင္နက္ အိမ္ေထာင္စု(၁၀)စု ေရာင္ရွိေနေၾကာင္း ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳး သာထြန္းေမာင္က ေျပာျပပါသည္

ေရႊဗဟို နတလ ေက်းရြာနွင့္ ေရႊဗဟို ျမိဳရြာ အတြက္ ခရိုင္ျပန္ဆက္မွ စာအုပ္မ်ိဳးစံု ၃၃၀ နွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ ၁၃ မ်ိဳး အုပ္ ၁၀၀ စာေစာင္ ၅၃၀ ေစာင္ နွင့္ ပိုစတာ ၃ ေစာင္ တို႔ကို ခရိုင္ျပန္ဆက္ဦးစီးမူ ေဒၚစန္းစန္းေအာင္က ေရႊဗဟို ဥကၠ႒ ထံေပးအပ္လွဴဒါန္ျပီး စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေနာက္ထပ္ စာအုပ္စာတမ္း စာေစာင္မ်ား လစဥ္ေထာက္ပံသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။