ေမာင္ေတာတြင္ နိုင္ငံသားကဒ္ ထုတ္ေပးေနမႈအေပၚ ဂ်ပန္ေရာက္ ရခိုင္မ်ားကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ ဘဂၤလီမ်ား လူမ်ိဳးအား တည္ဆဲ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္ ေသခ်ာစိစစ္ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကဒ္ျပား ထုပ္ေပးေနသည္ဟု ဆိုကာ ဂ်ပန္ေရာက္ ရခိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဂ်ပန္နိုင္ငံ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕တြင္ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႕က ဆႏၵျပကန္႕ကြက္ ခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲတြင္ လူဦးေရ ၃၀ ခန္႔ ပါ၀င္ျပီး ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဦးေဆာင္သူ ကိုေသာ္ဇင္ၿဖိဳးမွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရျခင္းမွာ ခိုး၀င္ဘဂၤလီမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ကိုယ္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးေရး၊ ၁၉၈၂ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး နိုင္ငံသားကဒ္ထုတ္ေပးေနသည့္ ျပည္နယ္ လ၀ကမွဴး ဦး၀င္းလႊင္ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္သူ အားလံုးကို တိက်စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးေရး တို႕အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း နိရဥၥရာသို႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသည္။

“လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအပါအ၀င္ ဟိုယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ ရခိုင္ျပည္သူေတြကို ခိုး၀င္ ဘဂၤလီေတြနဲ႔ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ ရန္တိုက္ေပးေနတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ လ၀က အေနနဲ႔လည္း ခုလို လုပ္ကိုင္ျခင္းဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ရန္တိုက္ကာ မီးေမႊးေနတာလို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ကိုေသာ္ဇင္ၿဖိဳးက ဆက္ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္သူေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား မႀကိဳက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမွာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ ဆန္လြန္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုပ္ပြဲကို ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ ၃ နာရီမွာ ၄ နာရီထိ ၁ နာရီၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ ျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒကို တိက်စြာေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ၁၉၈၂ ျမန္မာနိုင္ငံသားဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ခိုး၀င္ဘဂၤလီမ်ားအား နိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေနမွဴ (ခ်က္ခ်င္းရပ္) စသည့္ အခ်က္မ်ားေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။