ေက်ာက္ျဖဴအထူစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းသားေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္ေဒသခံမ်ားကဆို

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ထည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္အျပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ဧရိယာအတြင္းေနထိုင္ေနသည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အရင္ဦးဆံုး ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴစီမံံကိန္းကို သူတို႕ ေျပာသြားတဲ့ ပံုစံအရဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု စီမံထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါကို ျဖည့္ၿပီး အႀကံျပဳခ်င္တာက စီမံကိန္းက ေအာင္ျမင္လာမယ္။ ေအာင္ျမင္လာရင္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလံုး ခံစားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီစီမံကိန္းမေအာင္ျမင္ခင္ ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ ေဒသခံေတြအတြက္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဒီေဒသခံေတြခံစားရမဲ့ အကာအကြယ္ေတြေပါ့့။ ဒီအကာအကြယ္ေတြကိုလည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ လုပ္ေပးပါလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္ ” ဟု ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္မ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီကိုယ္စားတက္ေရာက္လာသူ ဦးေမာင္ႀကီးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ အပါအဝင္ (၈)ဦးအဖြဲ႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဦးဥတၱမခန္မတြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေက်ာက္ျဖဴ စီးပြားေရး ဇုန္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ ေက်ာက္ျဖဴဇုန္ဟာ တရုတ္ဖက္ အေနာက္ဘက္ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေပမယ့္ စက္မႈဇုန္ေတြ၊ စီးပြားေရး ဇုန္ေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း ပူးတြဲလုပ္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တရုတ္ျပည္ကို သမၼတႀကီးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားတုန္းကလည္း ျမန္မာျပည္က ပါဝင္ပါ့မယ္လို႔ တရုတ္ဝန္ႀကီးကို ေျပာထားခဲ့တာလည္း ရွိပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို ေက်ာ္ျဖဴအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ ဦးေဆာင္၍ ကုမၸဏီ ၄ဝ နီးပါး ပူးေပါင္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပီးစီးပါက လာမည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ဆိုပါက ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ယင္းကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္၏ ပင္မစီမံခ်က္ (Study on SEZ Development Program in Union of Myanmar)ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္္ႀကီးဌာနမွဦးစီး၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Engineering Consulting Frim Association (ECFA)၏ အကူအညီျဖင့္ေရးေဆြးခဲ့ၿပီး အဆိုပါစီမံခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ေနရာ (၈)ေနရာတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင့္ အႀကံျပဳခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္( ရမ္းၿဗဲကၽြန္း)လည္းတစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက စီမံကိန္းတြင္ လုပ္သား ၃ သိန္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္အထိ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။