စစ္တပ္မွ နတ္ကြန္းကို ျခံခတ္ရန္စီစဥ္၍ စစ္ေတြတြင္ ေဒသခံမ်ား ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပ

စစ္ေတြျမိဳ႕ ပါဒလိတ္ ေက်းရြာရွိ ရိုးရာ နတ္ကြန္းကို ခလရ (၂၃၂) မွ သံဆူးၾကိဳးကာရံျပီး ျခံခတ္ရန္ စီစဥ္ရာမွ ေဒသခံ ျပည္သူ ၅၀၀ ခန္႕က ယေန႕ ေန႕လယ္ ၁၂ နာရီေက်ာ္က ကန္႕ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ခလရ (၂၃၂) တပ္ရင္းမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပါဒလိတ္ပိုင္ နတ္ကြင္းဧရိယာအား ျပန္လ္ည ရရွိေရး စာတန္းမ်ားေရးထိုးထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ျပီး ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ပါဒလိတ္ ေဘာလံုး ကြင္းမွ နတ္ကြင္ထိ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္၍ ဆႏၵျပအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး နတ္ဝင္ပူးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။