ေမလ ၁၀ ရက္ေန႕ က်င္းပမည့္ ANP အစည္းအေ၀းတြင္ ပင္လံုညီလာခံ အပါအ၀င္ အဓိက အေၾကာင္းအရာ သံုးရပ္ကို ေဆြးေႏြးမည္

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ၏ ဗဟိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို လာမည့္ ေမ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ရာ ပင္လံုညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္/ မတက္ေရာက္ကိစၥ အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအရာသံုးရပ္ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က နိရဥၥရာသတင္းဌာနသို႕ ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးမည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာ သံုးရပ္မွာ လာမည့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ေရး/ မတက္ေရာက္ေရးကိစၥ၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာမ်ားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ညီလာခံ က်င္းပျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

ANP ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အစည္းအား စစ္ေတြျမိဳ႕ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေမလ ၁၀ ရက္ တစ္ရက္တည္းသာ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လာမည့္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပပမည့္ တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ျပည္နယ္ အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ခြင့္မရသျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဆိုကာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အၾကား မေက်မနပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားေသာ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ အေနျဖင့္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားလင့္ကစား ျပည္နယ္ အဆင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္မရသျဖင့္ လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႕ တက္/ မတက္ကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျပီးမွ ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၆ ရက္ေန႕က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။