စစ္ေတြ ဆတ္ရိုးက်ရပ္ကြက္တြင္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာမ်ားျပန္ရရွိရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဆက္ရိုးက်ရပ္ကြက္တြင္သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိရန္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပပြဲကို (ေမ ၁၅) ေန႔လယ္ ၁ နာရီခန္႔မွ စတင္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး ဆက္ရိုးက် လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

“ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမေတြကို ျပန္ရရွိဖို႔အတြက္ တတိယအႀကိမ္ ဆႏၵျပရတာပါ ” ဟု လယ္ေျမ သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ ဦးေမာင္ထြန္းသိန္း က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ေရွ႕တြင္ ဆႏၵႏွစ္ႀကိမ္ ျပခဲ့သလို မထူးျခားလာလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ဆက္လက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္းထြန္းသိန္းက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံမ်ားအား အဆိုပါတင္သြင္းခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသိန္း၏ အဆိုကို ကန္႔ကြက္မည့္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ မရွိဘဲ ထို အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမွ မတရားပယ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအား ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ထြန္းသိန္း ကေျပာသည္။

အဆုိပါ ဆႏၵျပရာတြင္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမယာမ်ားကို ျပန္ရရန္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌကို ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားသူမ်ားကို အေရးယူေပးေရး ဆိုသည့္အခ်က္ ၃ ခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပရာတြင္ လူဦးေရ ၇၀ ခန္႔ ပါ၀င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဆတ္ရိုးက်၊ ေခ်ာင္းႏြယ္၊ ကန္ေတာ္ၾကီး၊ ေက်းေတာစသည့္ ရြာမ်ားမွ ျဖစ္ျပီး သူတို႕ပိုင္ လယ္ေျမမ်ားကို အစုိးရမွ စစ္ေတြ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က သိမ္းယူသြားခဲ့ျပီး စက္မႈစီမံကိန္းမွာ ယခုအခါ ပ်က္စီးသြားျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမမ်ားကို ျပန္မရဘဲ ယခင္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျမမ်ားကို ခြဲေ၀ယူထားၾကသျဖင့္ ၎ ေျမမ်ား ျပန္ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။