ေက်ာက္ျဖဴ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးျမတ္တိုးႏုိင္ (သံေခ်ာင္း) ကြယ္လြန္

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မွ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမတ္တိုးႏိုင္ (သံေခ်ာင္း) (၅၄) ႏွစ္ သည္  ေမ ၁၆တြင္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ေဆးရံုတြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

njr1701ဦးျမတ္တိုးႏိုင္ (သံေခ်ာင္း) သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုးေလး အေရးေတာ္ပံုအတြင္း ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ရခိုင္ေက်ာင္းသားမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ရကၡိဳင္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၁၉၈၈-၈၉) တြင္လည္း ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ထိ ၈၈ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္မ်ား လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တြင္ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဦးျမတ္တိုးႏိုင္ (သံေခ်ာင္း ) သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၄၈ ဦးဥတၱမလမ္း၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္ေန (ဦးေမာင္ခ်စ္)၊ (ေဒၚခင္ႀကီး) တို႔၏သား ျဖစ္ျပီး ေဒၚခင္ျမတ္မြန္ ေဒၚခင္မာတူးတို႔၏ေမာင္ ျဖစ္သည္။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္း၊ သား ေမာင္ျမတ္ထြန္းသိန္း (ဒုတိယႏွစ္၊ ဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) တို႕ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ဦးျမတ္တိုးႏိုင္ (သံေခ်ာင္း ) ကြယ္လြန္သြားသည္ကို သိ႐ွိရပါသျဖင့္ သူ၏မိသားစုမ်ား၊ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ ျဖစ္ၾကသည့္ ၈၈ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္မ်ား လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူ ၀မ္းနည္းရပါေၾကာင္း နိရဥၥရာသတင္းဌာနမွ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။