ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး ေျမာက္ဦးတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ လက္ေကာက္ေစ်းရပ္ကြက္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စီစဥ္၍ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္ေနရာ ယေန႔ (ေမ ၁၇) ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားျပားစြာ သြားလာေနမႈအေပၚ စကား၀ိုင္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ျပင္ပထြက္ခြာ ေနမႈ အေပၚမွာ ဘာေတြ လုပ္သင့္သလဲ ဆိုတဲ့ဟာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္”ဟု ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ APP ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းက နိရဥၥရာသတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေရးဆြဲႏိုင္ေရး၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းႏိုင္ေရးမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွ အလုပ္လုပ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာေနမႈမ်ား ရွိေနသလို၊ ျပန္လာသူမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ တစ္ေန႔လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပင္ပသူထြက္ခြာေနသူ ၃၀ မွ ၄၀ ထိ ရွိေနေၾကာင္း၊ ျပန္လာသူမ်ား အေရအတြက္ကိုမူ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ျပန္လာၿပီးမွ အဆင္မေျပ၍ ျပန္ၿပီး ထြက္ခြာသြားမႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာသည္။

“အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္မႈေတြ ရွိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မိသားစုေတြအေပၚမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္မလဲ ဆိုတာေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္”ဟု APP ဥကၠ႒ က ေျပာသည္။

ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ေႏြးၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ဟု သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႕၀င္ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ၊ ၿမိဳဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ခမီအမ်ိဳးသားပါတီ၊ ဒိုင္းနက္အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီမွ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ရံုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ တစ္ဦး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။