ကေလးငယ္မ်ား မိုးရာသီ ေက်ာင္းတက္ အဆင္ေျပေစရန္ ကင္းေတာင္-ကမ္းေထာင္းႀကီး ရြာခ်င္းဆက္လမ္း ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ကင္းေတာင္-ကမ္းေထာင္းႀကီး ရြာခ်င္းဆက္လမ္းမွာ မိုးရာသီတြင္ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးမ်ားျဖင့္ သြားလာ၍ မရသျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းဆင္း အဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးစနစ္ျဖင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

၎လမ္းမွာ ေတာင္ကုတ္-အမ္း ကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၁/၃ ႐ွိ ကင္းေတာင္ရြာမွ အေနာက္ဖက္ ၁မိုင္ ၄ ဖာလံုခန္႔ အကြာ ကမ္းေထာင္းႀကီးရြာသို႔ ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ကင္းေတာင္-ကမ္းေထာင္းၾကီး ရြာခ်င္းဆက္ လမ္းျဖစ္ျပီး ယခင္ေျမသားလမ္းကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ ေဒသခံမ်ားမွ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးစနစ္ျဖင့္ တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဒသခံ ၅၀ဦးခန္႔နဲ႕ ေမလ ၆ ရက္ေန႕ကေန ၁၄ ရက္ထိ ေန႕စဥ္ ညဦးခ်ိန္ လေရာင္ကို အားျပဳျပီးေတာ့ ေက်ာက္ျဖန္႔ခင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒသခံ ျပည္သူေတြက လုပ္အားဒါန ေပးလွဴၿပီး ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေန႔အခ်ိန္ အပူ႐ွိန္ျပင္းထန္တာေၾကာင့္ ညဦးအခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျပီး အခုေတာ့ ျပီးစီးသြားပါျပီ” ဟု လမ္းျပဳျပင္ေရး အလွဴရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးပုေသာင္းေရႊက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္တြင္ တည္႐ွိေသာရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းမ်ားေပါမ်ားၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းမ႐ွိပဲ ၿမိဳ႕ရြာ ေဒသ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္သြယ္သြားလာေရး ခက္ခဲလ်က္႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကင္းေတာင္-ကမ္းေထာင္းႀကီး ရြာခ်င္းဆက္လမ္းကို ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္မွ ေျမသားလမ္း အျဖစ္ ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ ေက်ာက္လမ္းေပ ၁၂၀၀ ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႕ေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ လႊတ္ေတာ္ရံပံုေငြ၊ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရံပံုေငြမ်ား အျခားေက်းရြာေဒသမ်ား၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ရ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ကင္းေတာင္-ကမ္းေထာင္းႀကီးလမ္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ လံုးဝမရ႐ွိခဲ့ပါေၾကာင္း သူကေျပာၾကားသည္။

၎ျပင္ ဦးပုေသာင္းေရႊက “ ကမ္းေထာင္းႀကီးရြာဟာ ငလံုးေမာ္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ပါဝင္ပါတယ္။ ကမ္းေထာင္းႀကီး၊ ငလံုးေမာ္ရြာ႐ွိ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ အေရးကိစၥမ်ား အတြက္ ကင္းေတာင္ရြာသို႔ ေန႔စဥ္ဆက္သြယ္သြားလာေနရပါတယ္။ ကင္းေတာင္-ကမ္းေထာင္းႀကီး ရြာခ်င္းဆက္လမ္းဟာ ေဖာက္လုပ္ျပီးကတည္းက ထပ္မံျပဳျပင္မႈလံုးဝမ႐ွိဘူး။ စတင္ေဖာက္လုပ္စဥ္ကတည္းက ေရေျမာင္း၊ တံတားမ်ား မပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ မိုးတြင္းကာလ ေတြမွာ စက္ဘီး၊ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႕ သြားလာ၍ မရတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားငယ္ေတြဆိုရင္ ကင္းေတာင္ အထက္တန္းေက်ာင္းကို ေျခလ်င္သြားလာျပီး ေက်ာင္းတက္ရတဲ့ အတြက္ မ်ားစြာခက္ခဲေနပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို ကင္းေတာင္ရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ေဒသခံတခ်ိဳ႕မွ ကင္းေတာင္-ကမ္းေထာင္းႀကီးလမ္းပိုင္းအား ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေပးပါရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ကင္းေတာင္-ကမ္းေထာင္းႀကီးလမ္းအား ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေပးပါရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံ ေဒသခံမ်ားတင္ျပ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရရံုးသို႔ ၎လမ္းအတြက္ ေဒသခံမ်ားသြားေရာက္ စံုစမ္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္လည္း ယေန႔ခ်ိန္ထိအေၾကာင္းအက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ မသိ႐ွိရေသးေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပံပိုးမႈမရသကဲ့သို႔ NGO အဖြဲ႔ မ်ားထံမွလည္း ေထာက္ပံ့မႈကင္းမဲ့ေသာ ၎လမ္းပိုင္းကို ဆက္သြယ္သြားလာ ေခ်ာေမြ႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ကင္းေတာင္ရြာ၊ ကမ္းေထာင္းႀကီး၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕စသည့္ ၿမိဳ႕ရြာေဒသမ်ားမွ ေစတနာ႐ွင္မ်ား စုေပါင္းကာ အလွဴေငြမ်ားပါဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ၂ ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ကမ္းေထာင္းႀကီးရြာဦးေက်ာင္း၌ ကထိန္အလွဴ ပြဲ က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လမ္းျပဳျပင္ေရးအတြက္ပါ အလွဴ ေငြမ်ားေကာက္ခံခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အလွဴရွင္မ်ား ထည့္၀င္ေငြ ေငြက်ပ္ ၃၅ သိန္းခန္႔ ရ႐ွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎ေငြျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အုတ္၊ ေက်ာက္၊ ဘိလပ္ေျမမ်ား ၀ယ္ယူျပီး ရြာသားမ်ားမွ လုပ္အား ဒါနထည့္ကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကင္းေတာင္-ကမ္းေထာင္းႀကီးလမ္းပိုင္း႐ွိ မတ္ေစာက္ေသာေတာင္ကုန္းမ်ား၊ ေရတိုက္စားၿပိဳပ်က္ေနေသာေနရာမ်ားကို ယႏၱရားငွါးရမ္းျပဳျပင္ျခင္း၊ မိုးတြင္းရြ႔ံ ႏြံထူထပ္ေသာ အနိမ့္ပိုင္းမ်ားကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ခင္းျခင္း၊ ေရေျမာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ကရစ္ေရႁပြန္မ်ား ခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အလွဴ ေငြ ၃၅ သိန္းက်ပ္ကို သံုးစြဲကာ လုပ္အားဒါနမ်ားျဖင့္ ပံပိုးလ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုသို႔ လမ္းျပဳ ျပင္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္ဟု ဦးပုေသာင္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

“ အခက္အခဲေတြက အမ်ားႀကီးပဲ၊ အဓိကေတာ့ ေငြေၾကး မလံုေလာက္မႈပဲ၊ ေငြမေလာက္ေတာ့ လမ္းပိုင္း ၁ ခုလံုးကို ေက်ာက္ေခ်ာမခင္းႏိုင္ဘူး။ ေတာင္ကုန္းေတြ၊ ေအာက္ခံေက်ာက္သား အမာခံ႐ွိတဲ့ေနရာေတြကို ကြက္က်ားကြက္က်ားထားခဲ့ၿပီး မိုးတြင္း ရြံ႔ ႏြံျဖစ္တတ္တဲ့ ေနရာေတြကို ေက်ာက္ေခ်ာခင္းတာပါ။ ေက်ာက္ေခ်ာကား အစီး ၁၀၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔ခင္းႏိုင္တယ္။ ေက်ာက္ဝယ္ယူေရးမွာလည္း အခက္အခဲေတြ ႐ွိပါေသးတယ္။ ေငြေၾကး လံုေလာက္မႈမ႐ွိလို႔ ေက်ာက္ျဖန္႔ခင္းရာမွာ လုပ္အားဒါနေပးၿပီး ျဖန္႔ခင္းၾကတယ္။ ေန႔ဖက္ ရာသီဥတု ပူအိုက္လြန္းလို႔ ညဦး အခ်ိန္ `လ´ေရာင္ကို အားျပဳ ၿပီး ညေန ၇ နာရီက ည ၁၀ နာရီ ေလာက္ထိ ျဖန္႔ခင္းတာပါ” ဟု ႐ွင္းလင္းေျပာျပသြားသည္။

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ကင္းေတာင္-ကမ္းေထာင္းႀကီးလမ္းပိုင္းကို ရာသီမေရြးသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ား ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စနစ္ျဖင့္ အလွဴ ေငြ ထည့္ဝင္လွဴ ဒါန္းကာ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကဥ္းလိုေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရ အပါအ၀င္ တာဝန္႐ွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ရာသီမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္သည့္ လမ္းေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုသည္။