(၇၈)ႏွစ္ေျမာက္ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ေန႕အခမ္းအနား အေမရိကန္ Iowa ျပည္နယ္တြင္က်င္းပ

  • ခုႏွစ္
  •  နိရဥၥရာ
  • နိရဥၥရာ

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၇၈ႏွစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေန အခမ္းအနားတရပ္ကို အိုင္အို၀ါျပည္နယ္ဒမြိင္းျမိဳ ၌ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ၾကိဳတင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကို မနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိ က်င္းပခ့ဲျပီး ၎အခမ္းအနားကို ရခိုင္မဂၤလာစည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဥတၱမ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ မ်ားရြက္ဖတ္ျခင္း RAKITA MUSIC BAND ေတးဂီတအဖြဲ႕သားမ်ားမွ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖဂုဏ္ျပဳျခင္ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

နယူးေယာက္မွ ၾကြေရာက္လာသည့္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအသွ်င္နာယက မွ ဦးဥတၱမ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ေဟာေျပာခဲ့သည္။

၀ံသာနုရကၡိတစိတ္ဓာတ္ကို အရင္းတည္ျပီး နယ္ခ်ဲ႕ကိုဆန္႕က်င္ခဲ့ပံု၊ လက္ရွိ ရခိုင္လူအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆရာေတာ္ အသွ်င္နာယကမွ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူမ်ား ေဟာေျပာခ့ဲသည္။

Des Moines ျမိဳ႕ အာေသာကာရာမ ဆရာေတာ္ ဦးရာဇိႏၵမွလဲ ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းညီညြတ္ရန္ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ စိတ္ဓာတ္ ကိုေမြးျပီးခရီဆက္ဖို အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္းၾကားသစၥာေဖါက္ ျခင္းကို အထူးေရွာင္ရွားၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သစၥာေဖါက္ သူတို႕အဖို႕နိုင္ယွဥ္ျပစရာမရွိေလာက္ေအာင္ ဆိုးသြမ္းမူ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။

တက္ေရာက္လာသူ မ်ား အဖြဲ႕စည္းအသီသီးမွ ေဟာေျပာၾကျပီး အိုင္အို၀ါ ရခိုင္လူငယ္အဖြဲ႕မွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသတ္ျဖတ္ခံေနၾကရသည့္ ရခိုင္ျပည္သူတိအတြက္ SAVE ARAKAN အစီစဥ္တရပ္ ကိုလည္း တက္ၾကြစြာပါ၀င္လွုပ္ရွားခဲၾကပါသည္။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္အတြင္ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္ သမားေတြေၾကာင္း ဒုကၡေရာက္ ရခိုင္ႏွင့္ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ IOWA ေရာက္ရခိုင္မိသားစုမွ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုသိရပါသည္။

အိုင္အို၀ါျပည္နယ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္အထဲတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအမ်ားဆံုးအေျခခ်ေနထိုင္ေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။