ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခ်ိဳ႕ ၃ ရက္ အတြင္းဖြင့္မည္

  • ခုႏွစ္
  •  မဘုေက
  • နိရဥၥရာ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ထားရသည့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀ကို ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဖြင့္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမေတြဆီ အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ လံုျခံဳေရးေကာင္းမြန္တဲ့ ျမိဳ႕ေပၚက ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀ ကို သံုးရက္အတြင္း ျပည္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေနပါတယ္” ဟု ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးညႊန္ေဖအား နိရဥၥရာ သတင္းဌာနက ဆက္သြယ္ျပီး ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ အေျခအေန ရွိမရွိကို ေမးျမန္းရာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ားအားလံုးကို စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားျပီး တာ၀န္က်ရာ ေနရာေဒသသို႔ လာေရာက္ရန္ မွာၾကားထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လက္ရွိေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာရွိေနေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းၿပီးေတာ့၊ တစ္ျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာေရာက္ရွိ္ေနတဲ့ ဆရာေတြကုိ ျပန္ေခၚထားပါတယ္” ဟု ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္မည့္ေက်ာင္းမ်ားအား စစ္တပ္လံုၿခံဳေရးေပးၿပီး ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ဘူးသီးေတာင္ပညာေရးမွဴး ဦးညႊန္႔ေဖက ေျပာသည္။