သၽွမ္းအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေပၚေပါက္ေရး သၽွမ္းပညာရွင္မ်ားလားရွိုး၌ေတြ႔ဆုံ

သၽွမ္းျပည္အတြင္း သၽွမ္းအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေပၚေပါက္လာေရး အတြက္ သၽွမ္းအမ်ိဳးသား တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား လားရွိုးၿမိဳ႕၌ ၂ ရက္ၾကာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ မွ ၁၂ ရက္ေန႔ အထိ လားရွိုးၿမိဳ႕ ခိုင္းဟ်ိဳးရပ္ကြက္ စကိုင္းဗ်ဴးေဟာ္တယ္ ၌ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးတဲ့ပုံစံပါ။ တတ္သိပညာရွင္ အဆင့္ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရပ္မိ ရပ္ဖေတြ ၃၅ ေယာက္ တက္ ေရာက္တယ္။ အစီအစဥ္ေရးဆြဲတဲ့ အဆင့္ပါ။ ဘယ္မွာတည္ေဆာက္မယ္ ဆိုတာေတာ့ မဆုံးျဖတ္ေသး ဘူး” – ဟု အလုပ္ ႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ သည့္ ေကာ္တိုင္း ပညာေရးမွ ဆရာစိုင္းဖုန္းေခါင္ ကေျပာသည္ ။

1.shan scientist meeting

အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ MLC Migrant Learning Center ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ သူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္၊ Chin Dwin college, Academic Coordinator ဆရာ Micheal Xavier တို႔လည္းတက္ေရာက္သည္ ။သၽွမ္းတတ္သိပညာရွင္မ်ားမွာမူ သာရိပုတၱ ေကာလိပ္မွ ေဒါက္တာမဟာပညာ ၊ ေဒါက္တာစိုင္းေနာ္ေခး၊ ေဒါက္တာစိုင္းဆန္အိုက္၊ ဆရာမ နန္းဟြမ္ လိတ္၊ ဆရာစိုင္းဖွ ႏွင့္ ေဒါက္တာ စိုင္းဦး စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ သည္ ။