သိမ္းပိုက္ထားသည့္ တပ္စခန္းတခုအား ဝ တပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်မ္း ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္အပ္နွံေသာ္လည္း မိုင္းလားနယ္ေျမမွ ဝ တပ္ဖြဲ႔မ်ား မထြက္ခြါေသး

သွ်မ္းျပည္အေရွ့ပိုင္း အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔ ပိုင္တပ္စခန္းတခု အား UWSA ဝ ဥကၠဌ ေပါက္ယူခ်မ္းကိုယ္တိုင္ က မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔ထံ ျပန္လည္အပ္နွံေပးေသာ္လည္း ဝ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလား နယ္ေျမ မွ ထြက္ခြါျခင္းမရွိေသးေျကာင္း ျကားသိရသည္။

က်ိဳင္းတံု – မိုင္းလား လမ္းမ ေပၚ အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလားနယ္ေျမ အဝင္ဝ အနီး ရွိ လြယ္က်ဴဆိုင္း တပ္စခန္းအား မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔ထံ မတ္ ၈ ရက္ေန႔ (၂၀၁၇ ) က ျပန္အပ္လိုက္ေျကာင္း၊ အဆိုပါ တပ္စခန္းမွ အင္အား ၁၀ဝ ေက်ာ္ရွိ ဝ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက တပ္ဆုတ္ေသာ္လည္း၄င္းတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသသို႔ တပ္ဆုတ္ျပန္ ျခင္းမရွိေသးဘဲ လြယ္က်ဴဆိုင္းမွ ဝမ့္လမ္း တပ္စခန္းျကီးဆီသို႔သာ တပ္ဆုတ္ စုစည္းျခင္းျဖစ္ေျကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လြယ္ဆမ္ဆံု တပ္စခန္းလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ေျကာင္း ျကားသိရသည္။

“က်ေနာ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်မ္းက မိုင္းလားလာတယ္ မေန႔က ။ ဒီေန႔ ျပန္သြားတယ္။ လြယ္က်ဴဆိုင္း တပ္စခန္းကို ျပန္အပ္ဖို႔ အမိန္႔ေပးတယ္။ က်ေနာ္တို႔လဲ အခု လြယ္က်ဴဆိုင္းကေန က်ေနာ္တို႔ တပ္မႉးရွိတဲ့ ဝမ္နမ့္လမ္း တပ္စခန္းကို ေျပာင္းေနတဲ့သေဘာပါ။ ျပန္ခြင့္ေတာ့မရေသးဘူး” – ဟု အမည္ မေဖၚလိုသည့္ ဝ တပ္မႉး တဦးက ေျပာသည္။

လြယ္က်ဴဆိုင္းတပ္စခန္းအား မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔ ထံျပန္အပ္ျပီးေျကာင္း နွစ္ဘက္တပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ မ်ားက အတည္ျပုေသာ္လည္း မိုင္းလားနယ္ေျမမွ ဝ ထြက္ခြါသည္ မထြက္ခြါသည္ ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ား ေမးျမန္းမႈ အား ေျဖဆိုျခင္း မရွိေပ။

ဝမ့္နမ့္လမ္း တပ္စခန္းသည္ ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး ဖိအားေပးခံရ စဉ္က မိုင္းလားနယ္ေျမသို႔ ဝ ဝပ္ဖြဲ႔မ်ား ေရာက္ရွိ အေျခခ်ေနထိုင္ထားသည့္စခန္းျဖစ္သည္။လြယ္က်ဴဆိုင္း၊ လြယ္ဆမ္ဆံု၊ ပန္မတ္ဖိုင္း၊ ဝမ့္ေနာင္ဟုတ္၊ လန္ခိုဆံု စသည့္ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔၏ တပ္စခန္းမ်ားမွာမူ၄င္းတို႔မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ ဝ တပ္ဖြဲ႔က ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရပ္က အလွစ္ငိုက္ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ နွစ္ဘက္ညွိနွိုင္းမႈျဖင့္ ပန္မတ္ဖိုင္း၊ ဝမ့္ေနာင္ဟုတ္၊ လန္ခိုဆံု ဂိတ္စခန္း မ်ား မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔ထံ ျပန္လည္အပ္နွံေသာ္လည္း စစ္ေရးမဟာဗ်ဳဟာအရ အေရးပါသည့္ လြယ္က်ဴဆိုင္း နွင့္ လြယ္ဆမ္ဆံုတပ္စခန္း နွစ္ခု အား ျပန္လည္အပ္နွံျခင္းမရွိေပ။

သို႔ေသာ္ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၂ – ၂၄ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပသည့္ တတိယ အျကိမ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရးတပ္ဖြဲ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး မွ ဝ နွင့္ မိုင္းလားျကား ျပႆနာအား မိုင္းလား ဒုတိယ ဉကၠဌ ဦးဆန္းေပ က ဝ ေခါင္းေဆာင္နွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ရာမွ ဝ ဉကၠဌ ေပါက္ယူခ်မ္းကိုယ္ တိုင္ မိုင္းလားသို႔ ေရာက္ရွိလာျပီး လြယ္က်ဴဆိုင္း တပ္စခန္းအား မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔ထံ ျပန္လည္အပ္နွံျခင္းျဖစ္သည္။