သိမ္းဆည္းထားျပီးအသံုးမျပဳသည့္လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ရရွိေရး သီေပါလယ္သမားမ်ားေတာင္းဆို

သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါျမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန့္က သိမ္းဆည္းခံရ ေဒသခံလူထု၏ လယ္ယာ ေျမဧက ၁၁ ဧကအနက္ လက္ရွိတြင္ အသံုးမျပဳေတာ့သည့္ ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္စီစစ္ေပးရန္ ေျမယာ ပိုင္ရွင္မ်ားက စီတန္း လွည့္လည္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ျကသည္။

ဧျပီလ ၂၇ ရက္ေန႔က လယ္ယာေျမအသိမ္းခံရသည့္ သီေပါျမိဳ႕နယ္ ဝမ့္ခါလိုင္ရြာမွ ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားက သီေပါျမိဳ႕တြင္းဆႏၵျပခဲ့ျကျခင္းျဖစ္သည္။

“ပါတီေကာင္စီေခတ္ကတည္းကေလ သိမ္းသြားတာ။ နွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ျပီေပါ့။ အဲ့တုန္းက သစ္ခြဲစက္လုပ္မယ္ ဆိုျပီး သိမ္းသြားတာ ၁၀ ဧကေက်ာ္တယ္ေလ။ ရာသီသီးႏွံစိုက္တဲ့ျခံေတြပါ။ အခု အဲ့ေျမေတြမွာ သူတို့မသံုး ေတာ့တာျကာျပီ။ သစ္စက္လည္းမလည္ပတ္တာျကာျပီ ရ နွစ္ေက်ာ္ျပီ။ အဲ့ေျကာင့္ က်ေနာ္တို့ျပန္လည္စိုက္စားဖို့အတြက္ျပန္ေပးပါ လို႔ေတာင္းရတာျဖစ္ပါတယ္ ”- ဟု လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္ ဦးလံုးစိုင္းကေျပာသည္။

အဆိုပါဆႏၵျပလွည့္လည္ရာတြင္ လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္နွင့္ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ား၊ ေဒသတြင္းလူထုမ်ားပါဝင္ရာ လူဦးေရ ၃၀ ေက်ာ္ရွိေျကာင္း သိရသည္။

လယ္သမားမ်ားသည္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ားကိုျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ ေနသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအားအေရးယူေပးေရး၊ အမွတ္ ၁၁၂ ေရွြ့ေျပာင္းသစ္စက္ ေျမကိစၥ အျမန္စစ္ေဆးေပးေရး – အစရွိ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ စီတန္းလွည့္လည္ခဲ့ေျကာင္း ဆိုပါသည္။

ေျမယာေတာင္းဆိုမႈအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ အသိမ္းခံရလယ္သမား ၁၅ ဦး၏လက္မွတ္မ်ားပါေသာ စာတေစာင္ကိုလည္း ၂၀၁၄ ခုနွစ္က ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ ေျမတိုင္းဦးစီးဌာနသို႔ေပးပုိ႕ခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ အေျကာင္းျပန္မႈမရွိသျဖင့္ ယခုနွစ္ထပ္မံဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေျကာင္း လံုးစိုင္းကေျပာသည္။ဝမ့္ခါလိုင္ရြာသည္ လားရွိုးျမိဳ႕ဘက္သြားမည့္ သီေပါျမိဳ႕အထြက္ တိုးလ္းဂိတ္အနီးတြင္တည္ရွိပါသည္။