သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားကို တဘက္ေစာင္းနင္းျပီးတျခားလူမ်ဳိးမ်ားကို မုန္းတီးျခင္း ၊ တျခားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳျပီး မိမိအမ်ဳိးသားေရးကို လစ္လ်ဴရွဴျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟု SSPP/SSA ေျပာ

သ်ွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ လႈပ္ရွားသည့္ သ်ွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ၊ သ်ွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မိမိလူမ်ဳိးကိုတဘက္ေစာင္းနင္းျပီး အျခားလူုမ်ဳိးမ်ားကို မုန္းတီးျခင္း ၊ တျခားလူမ်ဳိး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳျပီး မိမိလူမ်ဳိး အမ်ဳိးသားေရးကိုလစ္လ်ဴရွဴျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း SSPP/SSA မွ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧျပီ ၃၀ ရက္ေန႔က လားရိွဳးျမိဳ႕ ေဂါက္ကလပ္တြင္က်င္းပသည့္ သ်ွမ္းႏွင့္ တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွာဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ဖိုရမ္သို႔ ေပးပို႔သည့္ SSA ေျမာက္ပိုင္း၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ယင္းကဲ႔သို႔ ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္လွ လက္မွတ္ျဖင့္ ေရးထိုး ထားသည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ သွ်မ္း အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ သွ်မ္းျပည္အတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးတို႔အတြက္ အဓိက မူ၀ါဒအျဖစ္ ခ်မွတ္ကာေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျပီး TNLA တအာင္းပေလာင္ႏွင့္ RCSS/SSA သ်ွမ္းတပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းတို႔အၾကား ျပႆနာမ်ားကိုလည္း အထူး စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏွစ္အဖြဲ႔အၾကား ပဋိပကၡပိုမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား အမုန္း ပြားမႈ မရိွေစရန္အပါအ၀င္ ၾကား၀င္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ၊ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္မႈမ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအေရးအတြက္လည္း အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ UNFC တပ္ေပါင္းစုတြင္ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းထက္ လူထုထိခိုက္မႈ ပိုမိုသက္သာေစသည့္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သ်ွမ္းလူထု ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား သ်ွမ္းလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးလံုး၏ အနာဂတ္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွလာေစရန္ ႏွင့္ ညီညြတ္မႈမ်ား ရိွလာေစရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားျပီး အေျခေနအရပ္ရပ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရိွလာေသာ္လည္း ေအးအတူ ပူအမ်ွေနထိုင္သြားရန္ ဆႏၵျပဳေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

လားရိွဳးတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သ်ွမ္းႏွင့္ တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ေအးအတူပူအမ်ွ လက္တြဲေနထိုင္ေရး ဖိုရမ္သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။