လူငယ္အရည္အခ်င္းျမင့္တင္ေရးသင္တန္း SSPP/SSA မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပ

လူငယ္အရည္အခ်င္းျမင့္တင္ေရးသင္တန္းကို သၽွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးၿပီးသင္တန္းဆင္း ပြဲတရပ္က်င္းပခဲ့သည္။

လူငယ္အရည္အခ်င္းျမင့္တင္ေရးသင္တန္းကို ဝမ့္ဟိုင္းအုပ္စု ေနာင္ငင္းခန္းမတြင္ ေမလ ၁ ရက္မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပရာ သင္တန္းသား ၁၀၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆင္းပြဲကိုေမလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္ဆိုတာ အဖြဲ႕အစည္း ၊ ရပ္ရြာအတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီကေန ျပန္သြားတဲ့လူငယ္ေတြ မိမိရပ္ရြာဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ပါဝင္ကူညီနိုင္ေအာင္၊ ရပ္ရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အက်ိဳးအတြက္ လက္တြဲပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေအာင္၊ သာေရးနာေရးလူမွုေရးေတြမွာ ကူညီတတ္ေအာင္ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ကေန႔ တိုက္ပြဲေတြလည္းမရပ္စဲေသးေတာ့ အရည္အခ်င္းျပည့္ တဲ့လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနေသးတယ္။ - ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ဖွကေျပာသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းဆင္းပြဲသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ဖွ၊ အတြင္းေရးမွူး ၂ ဗိုလ္မွူးစိုင္းဆု၊ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၊ သင္တန္းဆရာႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားစုစုေပါင္း ၁၀၀ ခန႔္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အတြင္းေရးမွူး ၂ ဗိုလ္မွူးစိုင္းဆုက “ ေခတ္သစ္သၽွမ္းလူငယ္ေမာင္မယ္ေတြဟာ အနာဂတ္မွာ ရပ္ရြာနဲ႔အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြျဖစ္လာမယ္။ မိမိအမ်ိဳးသားထုတရပ္လုံး ဖိႏွိပ္အနိုင္က်င့္မွုဒဏ္ကလႊတ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးမယ့္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို ပ်ိဳးေထာင္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ေပၚလစီခ်လိုက္တာပါ။ ဒီပ်ိဳးေထာင္ေရးအဖြဲ႕ရဲ့ ေပၚလစီျပင္ ဆင္ျဖည့္စြက္မွုေတြလုပ္ဖို႔ ၄ လ တႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသြားမယ္ - ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါသင္တန္းမွ နိုင္ငံေရး၊ လူမွုေရး၊ စီမံခန႔္ခြဲေရး၊ ဦးေဆာင္မွုအခန္းက႑၊ ဖက္ဒရယ္၊ အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေဘးအႏၲရာယ္သိရွိဖြယ္မ်ားကို စိုင္းအိုက္ဟင္ဆိုင္က သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားမွာSSPP/SSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။