ကိုးကန္႕စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဖုန္ၾကားဖူးကြယ္လြန္ သွ်မ္း - တရုတ္ နယ္စပ္တြင္ သၿဂိဳလ္ - မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္

ဖုန္ၾကားဖူး၏စ်ာပနအခမ္းအနားနွင့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္တခ်ဳိ့ ဖုန္ၾကားဖူး၏စ်ာပနအခမ္းအနားနွင့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္တခ်ဳိ့

ကိုးကန္႕ တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္း၏ညီ သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္အေရွ႕ပိုင္း တရုတ္နယ္စပ္၌ ကြယ္လြန္သည့္ ကိုးကန္႕တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဖုန္ၾကားဖူး၏ ရုပ္အေလာင္းအား ဇူလုိင္ ၄ ရက္ေန႔တြင္ မီးသၿဂိဳလ္ရာမွာ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ပို႕ေဆာင္ သည္ဟုသိရသည္။

shan0502အသက္ ၈၀ ရွိ ဖုန္ၾကားဖူး၏ စ်ာပန အခမ္းအနားသုိ႕ NDAA မိုင္းလားေ ခါင္းေဆာင္၊ UWSA ၀ ေခါင္းေဆာင္၊ သ်ွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္(၀မ့္ဟိုင္း) SSPP/SSA ေခါင္းေဆာင္၊ ရခိုင့္တပ္မေတာ္ AA ေခါင္းေဆာင္၊ တအာင္း (ပေလာင္) TNLA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ား တက္ေရာက္သည့္အျပင္ ၄င္းတို႕တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားလဲ အင္အားျဖည့္ကာ ဖုန္ၾကားဖူးအား ေနာက္ဆံုး ဂါရ၀ ျပဳၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ ၀ တပ္ဖြဲ႕၊ သွ်မ္းတပ္ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း တက္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေခးတုိင္းလဲ ျမင္တယ္၊ ထြန္းျမတ္နုိင္လဲျမင္တယ္။ လီက်ဴးလ့ဲ (ဦးၾကည္ျမင့္) ျမင္တယ္။ သွ်မ္းတို႕၊ ၀ တုိ႕ စစ္သည္ ရာဂဏန္းမက တက္ တယ္။ ပေလာင္တပ္ဖြဲ႕လဲ သူတို႕ ေခါင္းဆာင္ ပိုင္းနဲ႕ ၂၀ ေလာက္တက္တယ္ - ဟု စ်ာပန အခမ္းအနား တက္ေရာက္သည့္ ဧည့္သည္တဦးကေျပာသည္။

MNDAA ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ ဖုန္းၾကားဖူးသည္ ဇြန္ ၂၁ ရက္ေန့ တြင္ သက္ႀကီးေရာဂါ အဆုတ္တီဘီေရာဂါ ျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျ ဖစ္ေၾကာင္း NDAA-ESS မွ မိုင္းလားအရွိတဦးကလည္း အတည္ျပဳ ေျပာဆုိပါသည္။

စစ္ေရးကြ်မ္းက်င္သည့္ ဦးဖုန္ၾကားဖူးသည္ ၁၉၃၇ နွစ္တြင္ေမြးဖြားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းခ်ိန္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစ၍ ကိုးကန္႕ေတာ္၀င္ မိသားစု နွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေတာ္လွန္ေရးခရီးစတင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

သွ်မ္းျပည္နယ္ အတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အင္အာႀကီးထြားလာခ်ိန္တြင္ တပ္ရင္းမွဴးအဆင့္၊ တပ္မဟာမွဴးအဆင့္ ရာထူးမ်ား ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားခြဲထြက္ခ်ိန္မွ စ၍ ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕တြင္ စစ္ေရးအႀကီးအကဲ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စသည့္တာ၀န္မ်ား ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။