အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ေလၽွာက္ထားရန္ ထိုင္းအစိုးရ ရက္သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္

ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္အလုပ္လုပ္လၽွက္ရွိၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ အလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ မရွိသူေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားမ်ားအား ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔အတြင္း မိမိအလုပ္ရွင္ႏွင့္တကြ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ေလၽွာက္ထားနိုင္ေၾကာင္းထိုင္းအစိုးရက ေၾကျငာ ပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က အဆိုပါေၾကျငာခ်က္ကို ထိုင္းနိုင္ငံအလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကျငာခ်က္တြင္ - ၁- အလုပ္လုပ္ခြင့္ကတ္ရွိေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္း လြဲမွား ေနသူမ်ား၊ ၂- ယာယီပတ္စပို႔၊ TD ၊ CI တို႔အျပင္ ဗီဇာ ရွိေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မရွိေသးသူမ်ား ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေန႔မွစၿပီး အလုပ္သမား႐ုံးသို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္နိုင္ၿပီး၊ ၃- အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မရွိေသးသူမ်ား ဇူလိုင္လ ၂၄ မွ ၾသဂတ္စ္လ ရ ရက္ေန႔အတြင္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္အတူ အလုပ္သမား႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ေ လွ်ာက္ ထားျပဳ လုပ္ရန္ႏွင့္၊ MOU လမ္းစဥ္ျဖင့္ ပတ္စပို႔သြားေရာက္ျပဳ လုပ္ၿပီးထိုင္းနိုင္ငံသို႔ျပန္လာသူမ်ားအဖို႔ ပုံမွန္အတိုင္း ဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္ေစေရး လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္အခြင့္အေရးအတြက္လွုပ္ရွားသည့္အဖြဲ႕ HRDF မွ အရာရွိ စိုင္းပိန္းက- အခုဆိုရင္ အလုပ္ သမားေတြအတြက္ေ တာ္ေတာ္ေ လးကို အခြင့္ေကာင္းတဲ့အေျခအေနတရပ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ ရွိေပ မယ့္အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိေသးတဲ့သူေတြ အစိုးရေျပာထားတဲ့ရက္မွာ ခ်က္ခ်င္းသြားလုပ္နိုင္ေအာင္လို႔ အသင့္ျပင္ ထားဖို႔ လိုပါတယ္ - ဟု ေျပာဆိုသည္။

ေမလက အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ထိုင္းအစိုးရ၏ အလုပ္သမား ဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္မွာ - ေနထိုင္ခြင့္ ၊အလုပ္လုပ္ ခြင့္လက္မွတ္မရွိသူမ်ား၊ အလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ပါ အလုပ္ရွင္အမည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕မိမိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္ တူညီမွုမရွိသူမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ား ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက အလုပ္သမားအား ဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္ အား (အလုပ္သမားတဦးအတြက္) ဒဏ္ေငြ ဘတ္ ၄ သိန္းမွ ၈ သိန္းအထိ ခ်ခံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာ၊ ေလာဝ္၊ ကေမၻာဒီးယားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သိန္းခ်ီ ေနရပ္အသီးသီးျပန္ သြားခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္သမားမ်ားေနရပ္ျပန္မွုေၾကာင့္ လုပ္ငန္းထိခိုက္နစ္နာရေသာ ထိုင္းအလုပ္ရွင္မ်ား ကေတာင္းဆိုသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား ဥပေဒႏွင့္ ညီျဖစ္ေစေရး အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ထုိင္းအစုိးရက ၆ လထပ္မံ အခ်ိန္ေဆာင္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မယ္ဆိုင္-တာခ်ီလိတ္၊ မဲေဆာက္-ျမဝတီလမ္းတို႔တြင္ ေန႔စဥ္ေနရပ္ျပန္အလုပ္သမား ရာႏွင့္ခ်ီရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။