ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သွ်မ္းလူငယ္ကြန္ရက္ တတိယအျကိမ္ညီလာခံအတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးအတြင္း က်င္းပသြားမည္

သွ်မ္းလူငယ္ကြန္ရက္ TYN က ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးရွိ ရွမ္းမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံု သွ်မ္းလူငယ္ကြန္ရက္ TYN က ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးရွိ ရွမ္းမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံု

သွ်မ္း(ရွမ္း)လူငယ္ကြန္ရက္ TYN က ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးရွိ ရွမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သွ်မ္းလူငယ္ကြန္ရက္ တတိယအျကိမ္ ညီလာခံအတြက္ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ျကေျကာင္းသိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ ညေန ၃ နာရီက သွ်မ္းလူငယ္ကြန္ရက္မွလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦး ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိေဒသခံသွ်မ္းမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ေတာင္ငူ၊ ျဖဴး၊ ေက်ာက္ျကီး၊ ေက်ာက္တံခါး ၄ ျမိဳ႕နယ္ရွိ ရွမ္းမ်ားနွင့္ထပ္မံေတြ႔ဆံုကာ ညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ ရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။

TYN လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ စိုင္းလြယ္ခမ္းပန္က " လာမယ့္တတိယအျကိမ္ ညီလာခံ အတြက္ျကို တင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစီစဉ္တာ။ အခုလိုလာေရာက္ေတြ႔ဆံုဖို႔အတြက္ ဒုတိယအျကိမ္ညီလာခံက တည္းကစီစဉ္ ထားျပီးသား။ တတိယအျကိမ္ညီလာခံကိုလည္း ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕ သေျပတန္းမွာလုပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးျကတယ္" ဟုေျပာဆိုသည္။

၂၈ ရက္ေန႔တြင္မူ ေတာကြ်ဲအင္းျမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ကာ သွ်မ္းေဒသခံမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ျကေသးသည္။ ယခုက်င္းပမည့္ညီလာခံသည္ ေဒသတြင္းလူငယ္အခ်င္းခ်င္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ၊ အေတြ႔အျကံုဗဟုသုတ မ်ားဖလွယ္နိုင္ရန္ႏွင့္လူငယ္ထုအေရးလက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ပထမအျကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သွ်မ္းလူငယ္ကြန္ရက္ ညီလာခံကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ကလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအျကိမ္ကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကလည္းေကာင္း မႏၱေလးျမိဳ႔တြင္က်င္းပခဲ့ျပီး ယခုတတိယအျကိမ္ကို ပဲခူးတိုင္းတြင္သြားေရာက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္းသိရပါသည္။