မူးယစ္ေဆးစြဲလူနာမ်ားကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း တီးမားစခန္းကိုလံုျခံဳေရးအရ လားရိႈးကိုေျပာင္းေရႊ႕မည္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္ မူးယစ္ေဆးစြဲလူနာမ်ားကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း တီးမားစခန္းကိုလံုျခံဳေရးအရ လားရိႈးကိုေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ မူး/စိတ္/တား အစည္းအေဝးမွသိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ေန႔ကသွ်မ္းျပည္နယ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ား အႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ မွ မူးယစ္ေဆးစြဲကုသေရးဌာနဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံ ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးမွာ သွ်မ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွာေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေျကာင္းသိရသည္။

“တီးမားထူေထာင္ေရးစခန္းက ကြတ္ခိုင္မွာရွိတယ္၊ အဲ့ဒါကိုလံုျခံဳေရးအရ တီးမားမွာဆက္မထားဘဲနဲ႔ လားရိႈးကိုေျပာင္းဖို႔လုပ္မယ္။ ဖယ္ခံုကေတာ့ လံုျခံဳေရးအေနအထားေကာအားလံုးေကာင္းတဲ့အတြက္ ဖယ္ခံုကိုဖြင့္လွစ္ဖို႔ လ်ာျပီး ျပန္လည္ျပီးသတ္မွတ္ထားတာေပါ့” ဟုရွမ္းျပည္နယ္ ေဆးျဖတ္စခန္း ရံုးတာဝန္ခံဒုရဲမွဴးျကီးခင္ေအာင္ကေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္စခန္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း ၂ ခုရွိျပီးကြတ္္ခိုင္ျမိဳ႕နယ္မွာရွိသည့္ တီးမားစခန္းႏွင့္ ဖယ္ခံုျမို႕နယ္မွာရွိသည့္ ေရႊျပည္ေအးစခန္း ျဖစ္သည္။

ဖယ္ခုံရွိျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းေရႊျပည္ေအးစခန္းကို စည္းေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ေရႊျပည္ေအးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕နယ္ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ကိုမေျပာင္းေရႊ႕ဘဲ ေရႊျပည္ေအးစခန္းထဲမွာဘဲဆက္လက္ထားရွိရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ မူး/စိတ္/တားအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးျကေျကာင္းအမွတ္(၂) မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး ဒုရဲမွဴးျကီးေစာေလးဝါးကေျပာသည္။

“ဖယ္ခံု ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းကို က်ေနာ္တို႔ ျပန္လည္ျပီး update ျမင့္တင္မယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ဒီတီးမားကိုလားရိႈးကိုေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ျပီးေတာ့ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔၊ ေနာက္တစ္ခုက ဒီအစည္းေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကအစိုးရဘတ္ဂ်တ္ကိုအျမန္ဆံုးခ်မယ္ ျပည္ေထာင္စုအေနအထားနဲ႔လည္း ဒါကိုတြန္းအားေပးျပီးေတာ့ ဒါကိုအျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အေနအထားလုပ္ေနတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ေဆးျဖတ္စခန္းရံုးတာဝန္ခံ ဒုရဲမွဴးျကီးခင္ေအာင္ ကေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲလူငယ္မ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လက္ရွိအေနအထားမွာမူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးလူငယ္မ်ားေက်းကြ်န္ျဖစ္ေနရျခင္း ၄င္းတို႔ ဘဝကို ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းကိုလုပ္ရျခင္းျဖစ္ျပီးလူမႈဘဝ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေျကာင္းသိရသည္။