ရွမ္းၿပည္နယ္သည္ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ားဆံုးၿပည္နယ္ စာရင္း၀င္ေနဆဲ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးေျပာ

တတိယ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း လူကုန္ကူးမွဳတုိက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း သွ်မ္း(ရွမ္း)ၿပည္နယ္သည္ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ားဆံုးၿပည္နယ္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ တတိယ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္း၏လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားရွင္းလင္းပြဲကို ေတာင္ၾကီး ၿမိဳ႕၊ သွ်မ္းၿပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး ၊ အစည္းေ၀းခန္းမ ၍ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး (ေနၿပည္ေတာ္ )မွ ရဲမွဴးလွဦးက ေၿပာၾကားခဲ့သည္။

သွ်မ္းျပည္နယ္သည္ ယခုနွစ္အတြင္းလက္ရွိ အခ်ိန္အထိ လူကုန္ကူးမႈ (၄၈) မႈ ၿဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မူစယ္မွတရုတ္နုိင္ငံအတြင္းေရာင္းခ် ခံရမွဳ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

" ေတာင္ၾကီးမွာ resource ၿဖစ္ၿပီးေတာ့ မူဆယ္မွာအမ်ားဆံုးၿဖစ္တယ္ အမ်ားဆံုး လူကုန္ ကူးတဲ့ႏိုင္ငံကတရုတ္ႏိုင္ငံၿဖစ္ၿပီး အဓမၼထိမ္းၿမားမႈ အမ်ားဆံုး ၿဖစ္တယ္ " ဟုဆိုသည္ ။

သွ်မ္းၿပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕နယ္ေၿမတြင္ ၂၀၀၇-၂၀၁၁ ပထမ ၅ ႏွစ္အတြင္း အမႈ ၂၉၁ မႈ ၊ ၂၀၁၂ -၂၀၁၆ ဒုတိယ ၅ ႏွစ္ အမႈ ၂၁၈ မႈ ရွိခဲ့ျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ၄၈ မႈ ၿဖစ္ပြားခဲ့သည္။

လူကုန္ကူးေရာင္းခ်ခံရသည့္နုိင္ငံမ်ားမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ တို႔ၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အဓမၼလက္ထပ္ ထိမ္းၿမားမႈ ၊ ၿပည့္တန္ဆာအၿဖစ္ ခိုင္းေစမႈ ၊ လုပ္အား ေခါင္းပံုၿဖတ္ မႈတို႕ၿဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ လူကုန္ကူးမွဳရွင္းလင္းေရး ၅ နွစ္စီမံခ်က္ရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာဆုိသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပြဲစားမ်ားသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၀င္ ေရာက္လာ ၿပီးၿပည္ တြင္းရွိ လူပြဲစားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း သွ်မ္းၿပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ၊ ရဲမွဴးၾကီး ေအာင္ေအာင္က အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ရွင္းလင္းေၿပာၾကားသည္။

" လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးမွာ အခက္ခဲဆံုးကေတာ့ ၿပည္သူလူထုေ တြပူးေပါင္း ပါ၀င္ေအာင္ေဟာေၿပာပြဲေတြလုပ္တဲ့ခါမွာ လူထုက သူတို႕ရဲ႕ စီးပြားေရး ၊ စား၀တ္ေနေရး ေၿပလည္မႈကို ပိတ္ပင္တယ္လို႕ ထင္ေနတယ္၊ လူထုေတြ အုပ္စုအလိုက္ဟိုဖက္ႏိုင္ငံမွာ သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ေတာ့မယ္လို႕ သတင္းရတာနဲ႕ က်ေတာ္တို႔ က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႕က တားဆီးၿပီး လူကုန္ကူးမႈ အေၾကာင္းေတြေၿပာၿပတဲ့ အခါမွာ သူတို႕ရဲ႕ Human Right ကိုထိပါးတယ္ ဆိုတဲ့ complaint ေတြၿပန္တက္လာတယ္။ သူတို႕သြားခ်င္ရာ ကို က်ေနာ္တို႔ သြားပိတ္လို႔မရဘူး " ရဲမွဴးလွဦးက လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးက႑၏ အခက္အခဲမ်ားကို မီဒီယာမ်ား သို႕ ေၿပာၾကားသည္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ အနက္ ၂၇၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္လူကုန္ ကူးမႈမ်ားၿဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ၊အမ်ားဆံုး ၿမိဳ႕နယ္ ၅၂ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ အနည္း အက်ဥ္းၿဖစ္ပြားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၂ ၿမဳိ႕နယ္ ရွိေၾကာင္း၊ သွ်မ္းၿပည္နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး ၊ မြန္ၿပည္နယ္ ၊ မေကြးတိုင္း ေဒသၾကီး ၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ၊ ကရင္ၿပည္နယ္တို႔ တြင္ အမ်ားဆံုးၿဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ပါ၀င္မႈ ၁၄.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ေၾကာင္း ရဲမွဴးလွဦးက ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။