နာနတ္သီးေစ်းက် - သီေပါေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအရွဳံးေပၚ

သ်ွမ္း(ရွမ္း)ျပည္ေျမာက္ပုိင္း သီေပါျမိဳ့နယ္တြင္ယခုနွစ္အတြင္း ရာသီသီးႏွံ နာနတ္သီးေစ်းက်သျဖင့္ ျခံပုိင္ရွင္မ်ား အရွဳံးေပၚ ေၾကာင္းသိရသည္။

နာနတ္သီးအစုိက္မ်ားေသာ သီေပါျမိဳ့နယ္ ေနာင္ေကာ္အုပ္စု ပန္မ်န္းေက်းရြာတြင္ ယခုနွစ္ တရုတ္အ၀ယ္ေတာ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားသည့္အျပင္ နာနတ္သီးေစ်းပါအဆမတန္က်ဆင္းသျဖင့္ နာနတ္သီးမေရာင္းနုိင္ဘဲ ပုပ္သုိးကာေတာင္သူမ်ား အရွဳံးေပၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာစီးပြါးျဖစ္နာနတ္သီးစုိက္ပ်ဳိးလာသည့္ ပန္မ်န္းရြာသား (ဦး)လုံးထြန္းက - “မႏွစ္က အ၀ယ္ေတာ္ေတြက ျခံလုံးကြ်တ္ေပး၀ယ္တာတပိသာကုိ ၂၀၀ က်ပ္ေပးတယ္။ ေစ်းအေပါဆုံးက ၁၅၀ က်ပ္ရတယ္။ ဒီနွစ္မွာေတာ့ တပိသာ ၇၀ က်ပ္ရတယ္။ က်ေနာ္တို႕ျခံက ဒီနွစ္ ပိသာေပါင္း သုံးေသာင္းရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ယ္တဲ့သူနည္းတယ္။ ေစ်းေပါတယ္။ အဲ့ေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔နာနတ္သီးေတြ ပုပ္ကုန္တယ္။ အရွဳံးေပၚတယ္။ ” - ဟုေျပာသည္။

ယခုနွစ္တြင္သီေပါသုိ႔ေရာက္လာသည့္နာနတ္သီးအ၀ယ္ေတာ္မ်ားမွာ သီေပါမွ မႏၱေလး သုိ႔လည္းေကာင္း၊ သီေပါမွ မူစယ္ ထိုမွတရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔လည္းေကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္နာနတ္သီးအရွဳံးေပၚေသာ္လည္း ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္းနာနတ္သီးျခံသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုံးထြန္းကေျပာသည္။
“အရင္းက ယာျခံတဧက ေလာက္ကို ပ်ဳိးပင္ဖုိး ေျမၾသဇာဖုိး ပါရင္က်ပ္ ၄ သိန္းေလာက္က်တယ္။ အလုပ္ သမားဖုိး ဘာဖိုးေတာင္မပါေသးဘူး။ ဒါမယ့္ပထမဆုံးအႀကိမ္စုိက္ၿပီးရင္ နာနတ္သီးက ၅-၆ ႏွစ္ေလာက္စားရတယ္ေလ ”- ဟု ဆုိပါသည္။

သီေပါျမိဳ့နယ္ ပန္မ်န္းရြာတြင္စုိက္ပ်ဳိးေသာ နာနတ္သီးမွာအလယ္အလတ္စားအသီးမ်ဳိးျဖစ္ျပီး ကုန္းဆာရြာဘက္ တြင္စုိက္ေသာအသီးမွာ အႀကီးစားအသီးမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း အသီးအမ်ဳိးအစားအလုိက္ ေစ်းႏွဳန္းကြာျခားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ယခုႏွစ္မွာ အသီးအႀကီးအေသးမေရြးေစ်းနွဳန္းက်ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္နာနတ္စုိက္ခင္းမ်ားၾကားတြင္ ငရုပ္သီး ၊ ေျမပဲတုိ႕ပါစုိက္ပ်ဳိးသျဖင့္အနည္းငယ္ေျဖသာေၾကာင္း ျခံသမား စုိင္းရာမ ကလည္းေျပာျပသည္။