SNLD ဥကၠဌ ခြန္ထြန္းဦး ယေန႔ ရ၄ ႏွစ္ျပည့္

စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ SNLD သၽွမ္း(ရွမ္း)တိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ခြန္ထြန္းဦး၏ ရ၄ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အား ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ၉ မိုင္ သၽွမ္းရြာတြင္ အခမ္းအနားက်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ေမြးေန႔ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားအား ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

SNLD ဥကၠဌ ခြန္ထြန္းဦး သည္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ သိႏၷီၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားသည္။ ဖခင္စဝ္ၾကာဇုံသည္ သီေပါေစာ္ဘြား စဝ္ၾကာဆိုင္၏ အကိုျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကေမၻာဇေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဥပေဒဘာသာရပ္ကိုဒုတိယႏွစ္အထိ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၇ မွ ၁၉၇၇ အထိ အင္ဒိုနီးရွားသံ႐ုံးစစ္သံမမွဴး၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွႏုိင္ငံတကာသတင္း စာျဖန႔္ခ်ီေရးကုမၸဏီ (OCS)၏ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူလာသည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ ေမလ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုဦးေဆာင္၍ ျမန္မာျပည္တဝွမ္း သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား စုစည္းေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ားဆုံးႏွင့္ေဒသအႏွံ႔ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး တနိုင္ငံလုံးဒုတိယအမ်ားဆုံး အနိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။

စဝ္ခြန္ထြန္းဦးကိုယ္တိုင္သီပါမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ တြင္ ၀င္ေရာက္အေရြး ခံခဲ့ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံသူ သုံးဦးအနက္ ထိုစဥ္က သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားေလာက၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ အၿငိမ္းစား ျဖစ္သူ စိုင္းေအာင္ထြန္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို တျပည္လုံးတြင္ ေထာက္ခံမႈရရွိေနေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းတင့္ေဇာ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ စဝ္ခြန္ထြန္းဦးက သၽွမ္းလူထု၏ ေထာက္ခံမႈရယူ ျပသနိုင္ခဲ့သည္။

စဝ္ခြန္ထြန္းဦး ဦးေဆာင္ၿပီး သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးတို႔သည္ နဝတမွ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သေဘာဆႏၵကိုအနည္း အက်ဥ္း သိရွိနားလည္လာခဲ့ရပါသည္။

စဝ္ခြန္ထြန္းဦး၏ ဦးေဆာင္မွုျဖင့္ ၆၅ ေနရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံရန္ စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပျဖစ္ေသာေနရာမ်ားမွလြဲ၍ ၅၈ ေနရာယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၂၃ ေနရာအနိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ သၽွမ္းျပည္တြင္ အမ်ားဆုံး အနိုင္ရရွိခဲ့ေသာပါတီျဖစ္ပါသည္။

ဦးခြန္ထြန္းဦးကိုယ္တိုင္ သီေပါမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ တြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံခဲ့ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

၁၉၉၃ နအဖစစ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသား ရ ျပည္နယ္အတြက္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ မ်ား တင္ျပေတာင္းဆိုေသာ္လည္း လစ္လ်ဴရွုပယ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရ၏။ အမ်ိဳးသားညီလာခံလုပ္ထုံး လုပ္နည္း မ်ား တရားမၽွ တမွုမရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား အသံလႊင့္ ဌာနမ်ားအား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို၏။ နအဖ စစ္အစိုးရခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဦးတည္ခ်က္ ၆ ရပ္ အေျခခံမူ ၁၀၄ ခ်က္ႏွင့္ လမ္းျပေျမပုံ ရ ဆင့္တို႔ကို စဝ္ခြန္ထြန္းဦးက လက္မခံဘဲ အမ်ိဳးသားညီ လာခံမွ ဦးေဆာင္ႏႈတ္ထြက္ ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သၽွမ္းျပည္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္က်င္းပသည့္ ၂၀၀၅ ေဖေဖၚဝါရီ ရ ရက္ သၽွမ္းျပည္ နယ္ေန႔ ညစာ စားပြဲအၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔မ်ား၌ ဥကၠဌ စဝ္ခြန္ထြန္းဦး ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန႔္လြင္တို႔အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

သၽွမ္းျပည္ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းရာကေန ျပည္ေထာင္ စုၿဖိဳခြဲ လိုမွု၊ ခြဲထြက္လိုမွု၊ မတရား အသင္းဆက္ဆံမွု အပါအဝင္ အျခားအမွုေပါင္း မ်ားစြာရွာႀကံ၍ ေထာင္ဒဏ္ ၉၃ ႏွစ္ စီရင္ခ်က္ခ်ကာ စဝ္ခြန္ထြန္းဦးအား ရာသီဥတုဆိုးဝါးလွေသာ ကခ်င္ျပည္ပူတာအိုေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္လိုက္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ စီးပြါးေရးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုလည္း စစ္အစိုးရကသိမ္းယူ ခ်ိတ္ပိတ္ခဲ့ သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ဇႏၷီဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ အထိ အင္းစိန္ေထာင္၊ ပူတာအိုေထာင္၊ မႏၲေလးအိုးဘိုေထာင္၊ ေတာင္ငူေထာင္တို႔၌ အသီးသီး အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အဆိုပါ သၽွမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္လာၿပီး ႏုိင္ငံေရးေလာက အတြင္းတရား ဝင္လွုပ္ရွားနိုင္ရန္ SNLD ပါတီ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စဝ္ခြန္ထြန္းဦးဦးေဆာင္ေသာ SNLD ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၉ ေနရာျဖင့္အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း သၽွမ္းျပည္တြင္း လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၉ ေနရာရွိရာ SNLD မွ ၆ ေနရာအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

စဝ္ခြန္ထြန္းဦးကိုယ္တိုင္မွာလည္း ေထာင္မွလႊတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း SNLD ပါတီဥကၠဌ ၊ SSJAC ဥကၠဌ တို႔အျဖစ္ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး CSSU ဥကၠဌအျဖစ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

သၽွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရးတို႔ကို မမွိတ္မသုန္ ဆပ္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေစရန္ ဦးခြန္ထြန္းဦးမွ ဆက္လက္တာဝန္ယူဦးေဆာင္ေနပါသည္။