အစိုးရသစ္ႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံမွု ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ RCSS ေျပာ

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သၽွမ္း(ရွမ္း)ျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႔ဆုံျခင္း သည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္ႏွင့္ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံမွုျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ဟုလည္း ဆိုႏုိင္ေၾကာင္း RCSS ကေျပာဆိုသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန NRPC ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ဒီေတြ႔ဆုံမႈဟာ အစိုးရသစ္လက္ထပ္မွာ ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံမႈျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၾကတယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ခါမွာေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးကိုေတာ့ အဓိကထား ေဆြးေႏြးတယ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးမွာဆိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပါဝင္လာေစခ်င္တယ္” ဟု (RCSS/SSA) မွ ဒုတိယ ဗိိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္းကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားနယ္ေၿမ ေဒသမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“တပ္မေတာ္ ဘက္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သြားေဆြးေႏြးတာက ႏွစ္ဘက္ နားလည္မွုေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဘက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနတာေတြ ၊ တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာဆိုလာတာေတြ ရွိတယ္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ရင္ ျပည္သူေတြ မထိခိုက္ေအာင္ ႏွစ္ဘက္ အေလၽွာ့အတင္းေလးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊ အေလၽွာ့အတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ျပန္ေတာင္းဆိုတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ဆံေရး႐ုံးနဲ႔ မၾကာခဏ ဆက္သြယ္ဖို႔၊ သြားလာလွုပ္ရွားမယ္ဆိုရင္အေၾကာင္းၾကားဖို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးတယ္။ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိုက္ပြဲေတြ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ က်ေနာ္တို႔ ဒါေတြ ေဆြးေႏြးတယ္”ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္း ကေျပာသည္။

သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) သည္ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။