အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး သင္တန္း ဒုတိယအသုတ္သင္တန္းဆင္းပြဲ SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္

အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး သင္တန္း ဒုတိယအသုတ္သင္တန္းဆင္းပြဲအား သၽွမ္း(ရွမ္း)ျပည္အလယ္ပိုင္း ေက်းသီး ၿမိဳ႕နယ္ SSPP/SSA တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀မ့္ဟိုင္းတြင္က်င္းပရာ တက္ေရာက္သူဦးေရ ၆၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

SSWO သၽွမ္းျပည္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေသာ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး သင္တန္းမွာ ဇူလိုင္လမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ၃ လ ၾကာျမင့္ၿပီး သၽွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ သင္တန္းသူ ၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

SSPP/SSA ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၁ ဗိုလ္မွဴးေခးတိုင္းက “သင္တန္းမွ ဆင္းသြားပါက သိရွိတတ္ေျမာက္သြားေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေဒသတြင္းလူထုအတြက္ လက္ေတြ႕က်က်အသုံးခ်ရန္၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲဲ႔မွ တျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းကာ ေဒသတြင္းလူထုအား အသိပညာဗဟုသုတမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုသြားသည္။

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ သၽွမ္းသမိုင္း၊ ျမန္မာ့သမိုင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ေခါင္းေဆာင္မွုပညာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊လူထုက်န္းမာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ စည္း႐ုံးေရး၊ သတင္းပညာရပ္၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္းႏွင့္မြမ္းမံသင္တန္း၊ အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္း၊ ကြန္ျပဴတာ အစရွိ ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၁၀ ခုအား ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Youth education 2

SSWO မွ နန္းဟိန္းခမ္းက “ဘဝမွာအေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ ၃ ခ်က္ကို မရပ္ေစခ်င္ဘူး။ ၁- ေလ့လာမႈ။ ေလ့လာမႈကိုရပ္တန႔္လိုက္တာနဲ႔ တိုးတက္မႈက ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္သြားမွာ။ ၂- တာဝန္ယူမႈ။ အမ်ိဳးသားေရးအတြင္းမွာ တာဝန္ယူမွုတခုခုမွရပ္တန႔္လိုက္ရင္ က်မတို႔ရဲ့ ၿမိဳ႕ရြာ ျပည္နယ္ႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွုေႏွာင့္ေႏွးသြားမယ္။ ၃- ႐ုန္းကန္မႈ။ အနာဂတ္မွာ အမ်ိဳးသားေရး ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနဘယ္လို လာမယ္မသိဘူး။ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္မႈကိုရပ္တန႔္ရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ကိုမေရာက္နိုင္ဘဲျဖစ္ရပါမယ္။”ဟု သင္တန္းဆင္းပြဲ တြင္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးသင္တန္းကို ယမန္ႏွစ္ကလည္း ပထမအႀကိမ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးၿပီး ျဖစ္ရာလာမည့္ႏွစ္တြင္ လည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆက္သြယ္ၿပီးတက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း နန္းဟိန္းခမ္းကေျပာၾကားပါသည္။