လဲခ်ားၿမိဳ႕ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳဒါရိုက္တာ ဦးခြန္စိုင္းပထမအႀကိမ္ေဟာေျပာခြင့္ရ

သၽွမ္း(ရွမ္း)ျပည္္ေတာင္ပိုင္း လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ တြင္က်င္းပေသာ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳဒါရိုက္တာ ဦးခြန္စိုင္း ျပည္တြင္း၌ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။

လဲခ်ားၿမိဳ႕စြမ္ဆိုင္ခန္းမ၌ ေဒသခံလူငယ္မ်ား က်င္းပေသာ အဆိုပါ စာေပေဟာေျပာပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု အင္စတီက်ဳဒါရိုက္တာ ဦးခြန္စိုင္း၊ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ စဝ္တင္းတိုင္း၊ စိုင္းျမင့္ေအာင္ (ေကာ္တိုင္း) ႏွင့္ စာေရးစိုင္းေကာ္မိန္းတို႔မွ ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။

တက္ေရာက္နားေထာင္သူ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာအဆိုပါေဟာေျပာပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ၊ သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနတည္ေထာင္သူ ဦးခြန္စိုင္းက သၽွမ္းဘာသာစကားေပ်ာက္ကြယ္မွာ လားဟူသည့္ေခါင္းစဥ္အား ေဟာေျပာရာ- သၽွမ္းဘာသာစကားကို ျမန္မာနိုင္ငံရွိသၽွမ္းမ်ားအျပင္ သၽွမ္းမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ေလာဝ္ ၊အာဟုံ အာသံသၽွမ္းမ်ားပါနားလည္နိုင္ေသာအသုံးအႏွုန္း မ်ားကိုေရြးခ်ယ္သုံးႏွုံးေျပာဆိုသင့္ေၾကာင္း၊ Speak Universally, Write Locally ကိုက်င့္သုံး သင့္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းသြားခဲ့သည္။

စာေပေဟာေျပာပြဲ တက္ေရာက္သူ လုံးစန္းမာလာက “ ဦးေလး အတြက္ေတာ့ စာေပေဟာေျပာပြဲလာတာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ပဲ၊ ဦးခြန္စိုင္း ေျပာသြားတဲ့ စကားေတြထဲမွာ ဦးေလးအတြက္ ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရရွိေစပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကိုယ့္မ်ိဳးဆက္ေတြ အသိပညာတိုးလာေအာင္ သၽွမ္းလူမ်ိဳးသည္ သၽွမ္းစကားတတ္ရမည္ သၽွမ္းယဥ္ေက်းမႈ ျမတ္နိုးရမည္ ဆိုတာကို ေဟာသြားတာေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာတက္ေရာက္နားေထာင္ရတာ ဦးေလးကိုယ့္ကိုယ္ကိုဂုဏ္ယူမိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

စာေပေဟာေျပာပြဲ လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား မိမိလူမ်ိဳး ဘာသာစာေပယဥ္ေက်းမွု ျမတ္နိုးတတ္ေအာင္ လုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စိုင္းလႈိင္းဟိန္း ကေျပာသည္။

“ က်ေနာ္တို႔ သၽွမ္းလူငယ္ေတြက စာဖတ္အားနည္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို စာေပလာေဟာေျပာရင္ စာဖတ္တာထက္ ဒီလိုစာေပေဟာေျပာပြဲလုပ္တာ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားမယ္လို႔ ထင္တယ္၊ ေနာင္လာမယ့္ မ်ိဳးဆက္ေတြ သိရွိလာေအာင္ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပရတာျဖစ္တယ္” ဟု လဲခ်ား သၽွမ္းလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ စိုင္းလႈိင္းဟိန္း ကေျပာသည္။

စာေပေဟာေျပာပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ ထိ က်င္းပခဲ့သည္။

စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ စဝ္တင္းတိုင္း မွ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ေလလြင့္ျခင္းအေၾကာင္း ၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအေၾကာင္း၊ သၽွမ္းဧကရာဇ္ စဝ္ေဆခန္ဖွတို႔အေၾကာင္း ေဟာေျပာသြားသည္။ ျပည္ေထာင္စုအင္တီက်ဳဒါရိုက္တာ ဦးခြန္စိုင္းကမူ သၽွမ္းဘာသာစကားေပ်ာက္ကြယ္မွာလား ၊ ေကာ္တိုင္းအဖြဲ႔မွ စိုင္းျမင့္ေအာင္က လူမွုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ၄င္း၏တန္ဖိုး၊ စေလးေကာ္မႈိင္းက အရိပ္စသျဖင့္ အသီးသီး ေျပာသြားခဲ့သည္။