ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္သည့္သင္တန္းျပဳလုပ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ ၾကားေန အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ (Facilitator) မ်ားကုိ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္သည့္သင္တန္းတစ္ခုကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ရက္မွ မတ္လ ၂ရက္ေန႔အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ Center for Peace and Conflict Study –CPCS မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး-KNU ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး-ABSDF ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ပါဝင္သည့္ အဆုိပါသင္တန္းသည္ ေရွ႕လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တုိင္း၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ လာေစရန္ Facilitator မ်ားကုိ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သင္တန္းအစီအစဥ္၏ ေျပာခြင့္ရ ABSDF မွ ကုိဇင္ႏုိင္က ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎က “Facilitatorဆုိတာက Dialogue အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တဲ့သူေတြရဲ႕ ၾကားထဲမွာ သူတုိ႔ေဆြး ေႏြးတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိေရာက္ေအာင္လုိ႔ ေဘးကေန ပံ့ပုိးကူညီေပးတာ။ ကုိယ့္ရဲ႕ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိ ဝင္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ Facilitator မရွိဘူးဆုိရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပုိင္းေတြမွာ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ေကာင္းေတြ မရႏုိင္ဘူး”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ABSDFအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ၏ အႀကိဳလူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊ ျပည္၊ ထားဝယ္၊ မေကြးႏွင့္ မႏၱေလးၿမဳိ႕မ်ား၌ NCA ၏ သေဘာသဘာဝ၊ လက္ရွိ ေရာက္ေနသည့္အဆင့္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔(EAO)မ်ား၏ မူ (၈)ခ်က္ကုိ လူထုထံ ခ်ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ဟုလည္း ကုိဇင္ႏုိင္က ဆက္ေျပာသည္။

ေလးရက္တာျပဳလုပ္သည့္ အဆုိပါသင္တန္း၌ ပဋိပကၡအေျပာင္းအလဲဆုိင္ရာမ်ား (Conflict transformation)၊ ပဋိပကၡဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား(Dialogue conflict ) စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ၾကားေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႔က်က်ေဆြးေႏြး ပုိ႔ခ်ေပးၿပီး ေကအဲန္ယူႏွင့္ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္မွ ကုိယ္စား လွယ္ေပါင္း၂၂ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သင္တန္းတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ ေနာ္အယ္ေဖာဝါးက “က်မတုိ႔ facilitator အခန္းက႑က ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု လုပ္တဲ့အခ်ိန္ မွာ ေဆြးေႏြးရမဲ့ေခါင္းစဥ္အေပၚ လမ္းမေခ်ာ္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးရတာ။ အခု သင္တန္းကလည္း ဒီအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေပၚေပါက္လာမွ ဒီအတြက္ကုိ နဂုိလုပ္ေနၿပီးသား facilitator ေတြကုိ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးတာပါ”ဟု ေျပာ သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႔ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္-NCAကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး ႀကဳိးပမ္္းေဆာင္ရြက္မႈ၌ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ-UPDJC မွ ခ်မွတ္ထားေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ဇန္နဝါရီလ တြင္ စတင္လာခဲ့ရာတြင္ Facilitator မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားလည္း ပုိမုိ အေရးပါလာခဲ့သည္။

အလားတူ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္ အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္သည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းကုိ CPCS မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ ၿမဳိ႕တြင္ ဇန္နဝါရီလ၌ ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုျပဳလုပ္သည့္သင္တန္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။