ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္သို႔ ႏုိင္ငံ ၁၂ႏိုင္ငံမွ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ၾကမည္

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးက လာမည့္ မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္ က်င္းပမည့္ ၎တို႔၏ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ ကရင္အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂ႏိုင္ငံမွ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာကရင္အဖြဲ႔အစည္း(International Karen Organization-IKO)အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာရွိ ေကအဲန္ယူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္တြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္မည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူဦးေရစာရင္းမ်ားကို (IKO)က မတ္လ ၂ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္က်င္းပေရး ေကာ္မတီထံသို႔ အသိေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ပဒိုေစာေသာသီဘြဲက “ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးက ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ ေရာက္မယ့္သူေတြစာရင္းေတြေတာ့ ပို႔ထားေပးတာ ရွိပါတယ္။ မျပည့္စံုေသးတာေတြေတာ့ ရွိတယ္။ မျပည့္စံုေသးဘူးဆိုတာက သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူအေရအတြက္ မျပည့္မွီေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ႐ိုင္အသီးသီးကလည္း ပို႔ထားၿပီးပါၿပီ”ဟု ေျပာသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေကအဲန္ယူက တရား၀င္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိၿပီး ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ၈ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တစ္ဖြဲ႔လွ်င္ ၂ဦးစီ တက္ေရာက္ ေလ့လာသူႏိုင္ ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း က်င္းပေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ ေနာ္ေ၀၊ ယူေက စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တက္ေရာက္ေလ့လာမည့္သူူ ၁၂ ဦးရွိေၾကာင္း သိရၿပီး က်န္ရွိေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္ပကရင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္မည့္ သူစာရင္းမွာ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ျပည္တြင္းကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ၁၅ဦးကို ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ ၾကားထားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔အထိ တစ္စံုတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိ ေသးေၾကာင္းလည္း ေကအဲန္ယူ၏ ကြန္ဂရက္က်င္းပေရးေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ျပည္တြင္းကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ အတြင္းေရးမႉးမန္းေက်ာ္ၿငိမ္းက “ဒီျပည္တြင္းကတက္မယ့္ သူေတြေတာ့ သူတို႔ေရြးထားၿပီးၿပီ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ပါတီအေနနဲ႔မဟုတ္ဘဲ KUPC အေနနဲ႔တက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ႏွစ္ ရက္၊ သံုးရက္ေလာက္ဆို ကြန္ဂရက္တက္မယ့္သူ အမည္စာရင္းကို သူတို႔ပို႔ေပးမယ္လို႔ သိရတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ယခုမတ္လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူကြန္ဂရက္တြင္ ျပည္တြင္း ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္ပရွိ ေကအဲန္ယူႏွင့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္အ ျဖစ္ စံုလင္စြာ ပါ၀င္တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။