NCA ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု PPST ဆုိ

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ဟု NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (၈)ဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔-PPSTက မတ္လ ၄ရက္မွ ၆ရက္ေန႔အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ NCA ၏ အခန္း(၆)၊ အပုိဒ္ ၂၅ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားအရ ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္ဟု PPST၏ ေျပာခြင့္ရသူ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎က “အပစ္အခတ္ရပ္စဲလုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေနစဥ္အေတာအတြင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ အေျဖမရ ရွိေသးတဲ့အခ်ိန္ ၾကားကာလထဲမွာ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡ ထပ္မံမျဖစ္ပြားဖုိ႔၊ အထူးသျဖင့္ ဆက္စပ္နယ္ေျမအတြင္းမွာ နယ္ေျမ၊ ေနာက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္မွာ သေဘာတူညီထားတဲ့အတုိင္း ေနာက္ထပ္ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီကုိ က်ေနာ္တုိ႔ဖြဲ႔စည္းၿပီး ျပင္ဆင္ထားတာ ျဖစ္ တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)အတြင္း ျမန္မာျပည္၏ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုိင္ရန္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ၎ (၈)ဖဲ႔ြအေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ က်န္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ စုစည္းေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ သေဘာထားရွိသည္ဟု ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းက ဆက္ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့မႈအေပၚ PPST ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ -PPWT ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ စုစုေပါင္းကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္က ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခဲ့ၾက သည္ဟု အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

NCA ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး-JICMကုိ အျမန္ဆုံး ေခၚယူက်င္းပသြား ရန္ႏွင့္ NCA ထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝးမတုိင္မီ က်င္းပသြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း အစည္းအေဝး၌ သေဘာထားခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု PPSTက ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ရက္မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕၌ ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ-UWSP/UWSA မွ ဦးေဆာင္က်င္းပ သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၆ ဖြဲ႔ပါဝင္ေသာ ပန္ခမ္းညီလာခံ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာအစုိးရသည္ သမုိင္းဝင္ပင္လုံစာခ်ဳပ္အား NCA စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းကုိ လက္မခံဘဲ တရားမွ်တမႈရွိေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ျဖင့္ NCAကုိ အစားထုိးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔-(Peace Process Steering Team-PPST) အဖြဲ႔သည္ ယခင္ႏွစ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ထိုုင္းႏုုိင္ငံ၊ခ်င္းမုုိင္ ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဒုုတိယအႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။

ထိုအဖြဲ႔တြင္ KNU- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ-RCSS ဥကၠ႒ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္မွ ဒု-အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ကာ အဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႔မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔ စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။