၃၂ ႏွစ္ေျမာက္ KWO ေန႔ကုိ KNU ကြန္ဂရက္ က်င္းပရာ ေလးဝါးစခန္း၌ က်င္းပခဲ့

ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး-KWO ၏ ယေန႔ (ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔)က်ေရာက္သည့္ ၃၂ ႏွစ္ေျမာက္ KWO ေန႔ အခမ္းအနားကို ၁၆ ႀကိမ္ ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ကြန္ဂရက္ က်င္းပရာ ဖားအံခ႐ိုင္ ေလးဝါးစခန္းတြင္ အက်ဥ္းခ်ဳံး က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနား အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ လက္ရွိ KWO ဥကၠဌ ပဒိုေနာ္ေဖာေဒးတိုးက “ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ က႑တိုင္း ပိုမို ပါဝင္လာႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔လိုအပ္ တယ္”ဟု တိုက္တြန္းေျပာဆိုသြားသည္။

တစ္နာရီသာ က်င္းပခ့ဲသည့္ ယင္းKWOေန႔ အခမ္းအနားတြင္ KNU ကြန္ဂရက္ တက္ေရာက္သည့္ ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား၊ KWO ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ လူဦးေရ ၃၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း၊ KWO သဝဏ္လႊာဖတ္ၾကားျခင္း၊ စစ္ေရးပဋိပကၡအတြင္း ကရင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တြင္ ပါဝင္ေပးခ့ဲရမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ KWO ျဖစ္ေပၚလာပုံအေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ က်င္းပခ့ဲၾကသည္။

KWO ဗဟိုအၿမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္ျဖစ္သူ ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ဇံက “ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံခံရတ့ဲၾကားထဲက အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ ရင္ဆိုင္ခံစားခ့ဲရတာေတြရွိပါတယ္။ သုံးလ သူႀကီးအျဖစ္ အမ်ိဳးသားေတြမလုပ္ရဲခ့ဲတ့ဲအခ်ိန္ အမ်ိဳးသမီးေတြက အလွည့္က်လုပ္ေပးခ့ဲရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒူးပလာယာနဲ႔သထံုခ႐ိုင္ေတြမွာ က်မတို႔စုေဆာင္းသိရွိ ထား သေလာက္ အမ်ိဳးသမီး သူႀကီးဦးေရ ၂၉ ဦးအထိရွိပါတယ္”ဟု အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ထို႔အျပင္ ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးကလည္း KWO ဟူသည္ ေကာ္သူးေလအမ်ဳိးသမီးခ်ည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံထဲ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းထဲတြင္ အတူတကြ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ဆုိပါက မိမိတုိ႔ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိမည္ဟု အားေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး-KWOေန႔ အခမ္းအနားကို ေလးဝါးတြင္သာမက KNU ခ႐ိုင္ ၇ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္စ ခန္းမ်ားအပါအဝင္ ၁၆ ေနရာ ခန္႔က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အခိုင္ အမာလႈပ္ရွားရပ္ တည္ ေနသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံးကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေကာ္သူးေလ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံးအေနျဖင့္စ တင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲၿပီးေနာက္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္တကြ စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။