ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရဆိုသည့္အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္

ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘယ္ေသာအခါမွ ခြဲမထြက္ရဆိုသည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေနျခင္းသည္ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေစသည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္ရမည္ဟု ၂၁ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္း အေ၀းသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္ “ႏိုင္ငံေတာ္နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဟူသမွ်သည္ ႏုုိ္င္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ေစရ’’ဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ အျပဳသေဘာမေဆာင္သည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္ရန္လို လားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စကားရပ္သည္ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းၿပီး မသင့္ျမတ္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး အျပဳသေဘာမေဆာင္ သည့္အတြက္ ပယ္ဖ်က္လိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ စိုင္းသီဟေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ျပည္ေထာင္စုတည္ၿမဲဆိုတာစကားလံုးနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ ရင္ထဲက ရွိဖို႔လိုတယ္။ အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုး ထားမူနဲ႔ ယံုၾကည္မႈေတြနဲ႔ပဲ တည္ေဆာက္သြားလို႔ရတယ္။ အရင္က ပင္လံုကို လႊမ္းမိုးသြားမွာ စိုးရိမ္တယ္။ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတာက အရင္ ပင္လံုတုန္းက သေဘာတူခ်က္ေတြထားရွိခဲ့ၿပီးသားျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔က ခြဲထြက္ခ်င္လြန္းလို႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ အမွန္ေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးယံုၾကည္ဖို႔ပဲ လိုတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထိုစကားရပ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေျပလည္မႈရရွိရန္ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားအစုအဖြဲ႔မွ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF) ဥကၠဌျဖစ္သူ ကိုသံခဲက “ က်ေနာ့္ရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အနာဂတ္ေတြကို သြားေနတာ ဒီစကားလံုးေတြဟာထည့္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မထည့္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ၿမဲေရးဆို တာ စကားလံုးနဲ႔မဆိုင္ဘူးလို႔ထင္တယ္။ ရင္ထဲက ဆႏၵရွိ မယ္။ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈေတြရွိၿပီး ဒီေတြနဲ႔ပဲ တည္ေဆာက္ သြား လို႔ရမယ္။ ဒီစကားလံုးေတြကို အျပဳသေဘာမေဆာင္တဲ့အတြက္ ပယ္ဖ်က္သင့္တယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ယူဆ တယ္”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ ပင္လံုစာ ခ်ဳပ္၊ ပင္လံုကတိက၀တ္ႏွင့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ၿပီး အဆို ပါ အခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစသည့္အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု ေမလ ၂၅ ရက္က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

ယံုၾကည္မႈရွိလာရန္မွာလည္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ေပးရန္လိုအပ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရမွ တပ္မေတာ္ကို ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း စိုင္းသီဟေက်ာ္က သံုးသပ္သည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၏ ဒုတိယေန႔ႏွင့္ တတိယေန႔တြင္ က႑ႀကီးငါးခုျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ လံုၿခံဳေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ တို႔ကို က႑အလိုက္၊ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ ေဆြးေႏြးေနခဲ့ၾကၿပီး  ႏွစ္ရက္ၾကာေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားကို ျပည္ ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC)သို႔ တင္ျပၿပီး ပင္လံုဒုတိယ အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ သေဘာတူခ်က္ ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေမလ ၂၄ မွ ၂၈ ရက္အထိ က်င္းပသည့္  ၂၁ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ က႑အလိုက္ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ က႑အလိုက္ တတ္သိပညာ ရွင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ က႑ တစ္ခုလွ်င္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ ၁၅၀ ဦးရွိခဲ့သည္။

က႑အလိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးက႑၌ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ထားရွိေရးႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။