UNFC ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းသည္ NCA ျပင္ရန္မဟုတ္၊ NCA မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ကတိက၀တ္မ်ား ၉ ခ်က္ကိုသာ ညႇိႏႈိင္းေနျခင္းျဖစ္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကို ျပင္မရသည့္အတြက္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)အဖြဲ႔၀င္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ ကတိက၀တ္မ်ားရရွိရန္ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ကို ညိႇႏႈိင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အဖြဲ႔၀င္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေမလ ၂၇ ရက္ နံနက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“(ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္)Fromeworkကို ျပင္ဆင္လို႔ရေပမယ့္ NCA ကို ျပင္ဆင္လို႔မရဘူး။ ျပင္လို႔မရတဲ့ အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ပဋိဥာဥ္ရေအာင္ ၉ခ်က္ကို ညိႇေနၾကတာ။ ကတိက ၀တ္ေတြထား ႏုိင္ေအာင္လို႔ ညႇိေနျခင္းျဖစ္တယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

NCA တြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္မွ ျပင္ဆင္ေပးရန္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ ေမးျမန္းရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈညႇိႏႈိင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔(DPN)အဖြ႔ဲ ႏွင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္တို႔အၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိေနၿပီး အခ်က္ ၉ ခ်က္မွ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ေျပလည္မႈ ရရွိထားၿပီဟုလည္း သိရသည္။

UNFC ၏ အဆိုအရ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ား မခ်ဳိးေဖာက္ေစေရးႏွင့္ ပုိၿပီးခုိင္မာမႈရွိေစရန္ႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္ခံထားၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနေသးသည္ဟု သိရသည္။

UNFC ေတာင္းဆုိထားသည့္ ခ်က္ ၉ခ်က္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္းႏွစ္ဖက္ေၾကညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုိးရ  (အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္)၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သုံးပြင့္ဆုိင္ျဖစ္ေရး၊ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသိသက္ေသမ်ားပါဝင္ေရး စသည့္အ ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

က်င္းပေနဆဲ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းကာလအတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားမွ ရရွိလာ သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တင္သြင္းသည့္ စာတမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္း ေကာ္မတီအသီးသီးတြင္ ျပန္လည္စုစည္း၍ UPDJC အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔ကို တင္ျပခဲ့သည္။ UPDJC အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႔မွ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ UPDJC သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ UPDJC ကခ်မွတ္ သည့္ အခ်က္မ်ားကို က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ UNFC ၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ(ANC)၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္း အ႐ံုး(LUD)တို႔သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ အဆိုပါ UNFC အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ လက္ရွိက်င္းပေနဆဲျဖစ္သည့္ ပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေ၀းသို႔ အစိုးရမွ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တန္းတူရည္တူတက္ေရာက္ေဆြး ေႏြးခြင့္မရွိဘဲ အထူးဖိတ္ၾကားသူအျဖစ္သာ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ မတက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၃ရက္ ညတြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအပါ အဝင္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ NCA မူအတုိင္းသာ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔၏ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေ၀း မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရႏွင့္ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၈ ဖြဲ႔သာရွိၿပီး ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာ မိတ္တပ္မေတာ္ MNDAA၊  မိုင္းလားအဖြဲ႔ NDAA ၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP / SSA၊ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ TNLA ၊ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA ၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ AA ႏွင့္ UNFC မွ ၄ ဖြဲ႔တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။