ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက်ဆင္းရန္ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ား အခမဲ့ေဝ

ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္၊ ေစာရွား

ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း က်ဆင္းရန္ရည္ရြယ္၍ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ား အခမဲ့ေဝငွေပးေနေၾကာင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ -American Refugee Committee (ARC) တာဝန္ရွိ သူမ်ားထံမွသိရသည္။

ယင္းစီမံခ်က္ကုိ USAID မွ အဓိကကူညီပံ့ပိုးေပးၿပီး အစိုးရက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လက္လွမ္းမမီသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ARC အဖဲြ႔မွ ၅ ႏွစ္ခန္႔ တာရွည္ခံသည့္ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ားအား စီမံခ်က္ျဖင့္ အခမဲ့ေဝရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ARC ၏ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ညိႇႏိႈင္းေရးမႉး ကိုေဝလင္းေအာင္က ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

သူက “ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္က ႏွစ္ေယာက္ တစ္လံုးႏႈန္းနဲ႔ ေလာက္ေလာက္ငွငွကို ေပးေဝတယ္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ျဖစ္မ်ားတဲ့ ေဒသေတြကို အဓိကထား ေဝတာျဖစ္တယ္။ စီမံခ်က္မွာပါတဲ့ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမေတြမွာ ငွက္ဖ်ားအျဖစ္နည္းေပမည့္လည္း ျခင္ေထာင္ေဝေပးျခင္းအားျဖင့္ ငွက္ဖ်ားအျပင္ မိုးရာသီမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးနဲ႔ အျခားေရာဂါေတြပါ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာေပါင္း ၄ ရြာတြင္ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္ ႏွစ္ေထာင္ ခန္႔ေဝခဲ့ၿပီျဖစ္ ကာ ယခုႏွစ္တြင္ ARC အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ က်န္ ၆ ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ စီမံခ်က္က်သည့္ ေဒသမ်ား၌ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ားအားေဝျခင္း၊ ျခင္ေထာင္အသံုးျပဳပံု၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးျခင္းမ်ားအား ဇူလိုင္မွ စက္တင္ဘာလအထိ ၃လၾကာ ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကိုေဝလင္းေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။

ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ားအား လက္ခံရရွိသည့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ယြာခဲေအာင္ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေစာဒါးဘိုက “ေမာင္ေက်ာ္တို႔အိမ္ဆို ႏွစ္လံုးေတာင္ရတယ္။ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္နဲ႔ အိပ္ရင္ ျခင္မကိုက္ေတာ့ အနာေရာဂါ ေတြလည္း ကင္းတာေပါ့။ ခုလိုတစ္ရြာလံုးကိုေဝတဲ့အတြက္ ေဝတဲ့လူေတြအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္ NGOs အဖြဲ႔ ၆ ဖြဲ႔အနက္ တစ္ဖဲြ႔အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ARC အဖဲြ႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားရွိ စီမံခ်က္က်သည့္ ေနရာေဒသမ်ား၌ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ကာ ယခင္၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုႏွစ္မ်ား ကလည္း အလားတူ ငွက္ဖ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္အား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။