လွာကျမင္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ မူလလယ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ လက္ရွိေျမပိုင္ရွင္တို႔ ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္း

ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္၊

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ ၊ လွာကျမင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပဒဲေကာေက်းရြာ၊ ကြင္းအမွတ္ ၁၁၂၁/A တြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိေျမပိုင္ရွင္ႏွင့္ မူလလယ္ပိုင္ရွင္တို႔ ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းမႈကုိ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔က လွာကျမင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လက္ရွိေျမပိုင္ရွင္မ်ား ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ထားသည့္ ေျမကြက္ ၂၈ ကြက္ကို မူလလယ္ပိုင္ရွင္ဆိုသူမ်ားကလာေရာက္ ဖ်က္ဆီးမႈအခ်ဳိ႕ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအပါအ၀င္ လွာကျမင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ မူလလယ္ပိုင္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔က ယခုလုိ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈအေျခအေနမ်ားကုိ လယ္ပိုင္ရွင္ ၁၀ ဦးကိုယ္စား လာေရာက္ညိႇႏိႈင္းေပးသူ ကိုေမာင္ေမာင္က “က်ေနာ္တို႔ မိဘဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ေျမျဖစ္တယ္။ ဒီေျမေတြက ႏိုင္ငံေတာ္က သိမ္းထားတဲ့ေျမမဟုတ္တဲ့အတြက္ မိဘ ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ေျမေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔လယ္ျပန္ထြန္မယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား၊ ဒီေန႔၊ ဒီအခ်ိန္အထိ အခြန္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ ေျပစာရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ အခုေျမပိုင္ရွင္ေတြက သူတို႔မွာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အမွန္အကန္ရွိတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကိုအခ်ိန္မေရြး တရားစြဲဆိုႏိုင္တယ္္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္မ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသာမိ စီစဥ္သည့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအရ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းကာ ယင္းလယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ လူေနအိမ္ကြက္မ်ား ႐ိုက္ကာေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ေျမကြက္မ်ားကို ပိုင္ရွင္အဆင့္ဆင့္ထံမွ ျပန္လည္၀ယ္ယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု လက္ရွိေျမပိုင္ ရွင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

မူလလယ္ပိုင္ရွင္ဆိုသူမ်ားထံမွ ၎တို႔လယ္ယာေျမအတြက္ အေထာက္အထားခိုင္လံုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိသလို လက္ရွိေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္တကြ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔အထိ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တစံုတရာညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပဒဲေကာေက်းရြာမွ လက္ရွိေျမပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဆန္းထြန္းက “က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေျပေျပလည္လည္ ပဲျဖစ္ေစခ်င္ ပါတယ္။ က်ေနာ္ ၿခံ၀ယ္တုန္းကလည္း တစ္ကြက္ကို သံုးသိန္းစာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ၀ယ္ထားရတာပါ။ ဥပေဒအတိုင္း က်ေနာ္လိုက္နာတယ္။ အခုၿခံစည္း႐ိုးဖ်က္ခံရတဲ့ အထဲေတာ့ က်ေနာ္မပါဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတယ္။ ၿခံစည္း ႐ိုးဖ်က္ဆီးခံရတဲ့သူေတြအတြက္ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အထိကေတာ့ညိႇႏိႈ္င္း ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ယခု အျငင္းပြားေနသည့္ ကြင္းအမွတ္ ၁၁၂၁/A ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကိစၥကုိ မူလလယ္ပိုင္ရွင္ ဦးခ်စ္၀င္းအပါအ၀င္ ၁၀ဦးမွ ၎တို႔လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရထံ တင္ျပေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာမွ စိစစ္ေနဆဲအေနအထားတြင္သာ ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။