ေက်ာက္မီးေသြးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ စီမံကိန္းနယ္ေျမတဝိုက္ရွိ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်

အစိုးရမွ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ရွိသည့္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဝတ္ႀကီးႏွင့္ အနီးတဝိုက္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားကို ဇူလိုင္၂၀ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၅ရက္ေန႔အထိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးျခင္းသင္ တန္းမ်ား လိုက္လံပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္ဟု အရပ္ဖက္လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္မီးေသြးဆိုင္ရာ လႈပ္ ရွားမႈအဖြဲ႔က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ဝတ္ႀကီး၊ ေစ်းမသြယ္ႏွင့္ တေခါင္ဖိုးတို႔ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ဝတ္ႀကီး၊ ထံုးေတာင္၊ ေကာ့ဖ်ာ၊ ေရေပၚေသာင္၊ သံုးအိမ္၊ ဘန္႔ ေဘြးကုန္္း၊ ေတာ္သလင္းခို၊ ႏိုးကြား၊ ေစ်းမသြယ္၊ သစ္ဝါး၊ ဥေဒါင္းသိုက္ေတာ စသည့္ေက်းရြာေဒသခံမ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ား နားလည္သိရွိေစရန္ ကရင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္မီးေသြးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က သင္တန္း သြားေရာက္ပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းေပးရာတြင္ ပါဝင္သည့္ သင္တန္းဆရာ ေစာသာဘိုးက “သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိးေတြနဲ႔ ဥပေဒေတြကို က်ေနာ္တို႔က ပို႔ခ်ေပးတာေပါ့။ ဒါ့အျပင္ ေဒသခံေတြ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ FPIC ေခၚ ဌာေနတိုင္းရင္းသားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္မီးေသြးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔သည္ ဝတ္ႀကီးေဒသအတြင္း ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ရွိသည့္TTCL ဆိုသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္လည္း ဇူလိုင္ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းေဒသအတြင္း ဝတ္ႀကီး၊ ထံုးေတာင္ႏွင့္ သံုးအိမ္ ေက်းရြာမ်ားအၾကားရွိ ေနရာမ်ားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ EIA ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ျပည္နယ္အစိုးရ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာကာ ယခု ႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းက ေျမ၊ ေရႏွင့္ ေလ လိုက္လံတိုင္းတာမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ထံုးေတာင္ေက်းရြာမွ ေဒသခံျဖစ္သူ ေစာဆာထူးက “ျဗဳန္းကနဲ လာၿပီး တိုင္းတာမႈေတြ လုပ္ေတာ့ ေဒသခံေတြ နားမလည္ဘူး ေပါ့။ တိုင္းတာတဲ့အခါမွာလည္းတခ်ဳိ႕ေဒသခံေတြရဲ႕ လယ္ေျမထဲမွာလည္း ပါတယ္။ ေဒသခံေတြက အသိပညာေတြ နည္းေတာ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ႀကီးၾကတယ္။ အခုလို သင္တန္းေတြ လာေပးတဲ့ အသိပညာ အမ်ားႀကီး သိရေတာ့ ဝမ္းသာတယ္။ က်ေနာ္ တို႔ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ဒီေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ံုတည္ေဆာက္ေရးရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိး၊ ဆိုးက်ဳိး မခ်ျပရင္ေတာ့ လက္ခံဖို႔ မျဖစ္သင့္ ေသးဘူးေပါ့”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္မီးေသြးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔(Karen State Coal Working Group)သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အရပ္ဖက္ လူမႈအတြက္ ပုဂၢလိကအျဖစ္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႔ကာ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက စတင္လႈပ္ရွားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေစာသာဘိုးက ဆိုသည္။